Aktualności

32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Te Deum

Koncert zespołu Te Deum

Marta Bizoń

Koncert Marty Bizoń

Narodowe Święto Niepodległości

Olkusz, 11 listopada 2019 r.

O nas

Czy wiesz, gdzie spedzisz kolejne lata nauki?

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu czeka na Ciebie! Dlaczego szkoła z zawodem? Zdobycie zawodu po 3-4 latach nauki (oszczędność czasu i pieniędzy). Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Łatwiejsze zdobycie pracy (poszukiwane zawody, odbyta praktyka zawodowa).

Oferta edukacyjna

DOŁĄCZ DO NAS

Łatwy dojazd, możliwość zakwaterowania w bursie międzyszkolnej, dobre wyposażenie szkół, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stosunkowo niskie koszty kształcenia ponoszone przez rodziców.

Film promocyjny

Nasi przedstawiciele

Jakub Jurczyk

Przewodniczący Samorządu Szkolnego

Wiktor Jurczyk

Z-ca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego

Jakub Zydroń

Z-ca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego

Kamil Drożyński

Rzecznik praw ucznia rzecznikprawucznia@outlook.com

Marek

karta Aniol

Uczniowie Mechanika z Panią Karoliną Gawron kolejny raz wzięli udział w akcji „Wylosuj Anioła”. Akcja polegała na napisaniu kartek oraz listów, które trafiły do chorych dzieci z oddziału onkologicznego krakowskiego szpitala. Akcja pisania kartek mających nieść wsparcie trwa od kilku lat, powstała z inicjatywy rodziców dzieci leczonych na onkologii. Lęk, ból, niepewność – to wszystko towarzyszy dziecku i jego rodzinie podczas choroby. Kartki od Aniołów mają przywrócić im nadzieję, radość i poczucie bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Akcja „Wylosuj Anioła”
Marek

szpik 2019

Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu włącza się w akcje prozdrowotne. W dniu 11 kwietnia 2019 r. w „Mechaniku” po raz drugi został zorganizowany Dzień Dawcy Szpiku podczas którego została przeprowadzona #KOMÓRKOMANIA – akcja rejestracji potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych prowadzona przez Fundację DKMS – ośrodek Dawców szpiku i komórek macierzystych. Pierwszy raz akcję przeprowadzono w Szkole w 2018 r.

Czytaj więcej: Dzień Dawcy Szpiku 2019
Marek

logistyk 2019

5 kwietnia 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Organizatorem olimpiady jest: Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny pod patronem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna ma na celu popularyzowanie wiedzy
o sektorze transportu, spedycji i logistyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wydział Ekonomiczny jest jednym z najsilniejszych ośrodków w kraju zajmujących się tą tematyką. Profesorowie wydziału zaangażowani w przygotowanie olimpiady mają zarówno rozległą wiedzę na temat branży nad której funkcjonowaniem prowadzą badania, jak i są praktykami działającymi w sektorze. To już trzecia edycja, pierwsza zakończyła się sukcesem, uczestniczyło w niej ponad 1 600 uczniów ze wszystkich województw, w drugiej 2100 uczniów, a w tegorocznej edycji 4500 uczniów z całej Polski.

Zdjęcia w GALERII.

Czytaj więcej: Finalista III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej
Marek

zbiorka zyw 2019

Już po raz kolejny wolontariusze z „Mechanika” pokazali, że drugi człowiek nie jest im obojętny. W dniach 05.04-06.04.2019 r. w sklepach Lidl, Leviatan oraz Kefirek odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności. W ramach tej akcji wolontariusze zbierali żywność dla najbardziej potrzebujących uczniów z naszej szkoły. Koordynatorem akcji była pani Sylwia Zawada, Ewelina Haberka oraz Weronika Mstowska. Do pomocy włączył się również pan Jakub Stala.

Kilka zdjęć w GALERII.

Marek

kania sukces

Kilka słów o laureatach z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu. Nasi uczniowie – Mateusz Chwast i Marcin Włodarz, wygrali z najlepszymi szkołami w Polsce (np. z Technikum Łączności w Krakowie, IV LO Olkusz, I LO Olkusz, I LO Chrzanów, I LO Andrychów, I LO Bochnia, Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 Kraków) w konkursach, które odbyły się w ramach Warsztatów Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Czytaj więcej: Laureaci z „Mechanika”
Marek

czestochowa 2019

Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę przypadła w tym roku w czwartek 28 marca. O godzinie 1000 w Bazylice Jasnogórskiej młodzież Zespołu Szkół Nr 1 wraz z katechetami: ks. Zenonem Ptakiem i Panią Karoliną Gawron oraz wychowawcami: Czesławą Wójcik, Joanną Woszczek, Dagmarą Chorzępą, Anną Pilch – Perlak oraz Markiem Maliną brała udział w konferencji o. Radosława Kramarskiego – wikariusza biskupiego ds. zakonnych diecezji sosnowieckiej oraz miała możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w Kaplicy Sakramentu Pokuty.

Czytaj więcej: Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
Marek

drewno kort

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu odbyło się spotkanie uczniów Szkoły z Kuratorem Zawodowym ds. Dorosłych Sądu Rejonowego w Olkuszu Panem Krzysztofem Kajdą na temat praworządności i zapobiegania łamaniu prawa przez uczniów nieletnich i pełnoletnich zorganizowane w ramach współpracy Szkoły z Sądem Rejonowym w Olkuszu.
Pogadankę zorganizowała Pani Beata Wesołowska oraz Panie pedagog: Ewelina Haberka i Bogusława Sypień.

Czytaj więcej: Pogadanka na temat praworządności
Marek

Velvet

W marcu 2019 została zawarta umowa patronacka pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 w Olkuszu, a firmą Velvet CARE sp. z o.o. - liderem produktów wyrobów higienicznych w Polsce. Fakt podpisania tej umowy uroczyście ogłosiła Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Aldona Nowicka rozpoczynając III Targi Pracy w Szkole w dniu 27.03.2019 r.
Priorytetem Stron umowy jest współdziałanie na rzecz dobrego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy, a w szczególności wsparcie kształcenia praktycznego, gdyż Strony powinny być uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy i umiejętności.
Patronatem zostały objęte zawody: Technik mechanik, Technik elektryk, Technik elektronik, Technik mechatronik.

Marek

woda 2019 1

W dniach od 13-20 marca 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu odbył się Konkurs Kreatywności z okazji Światowego Dnia Wody 2019. Celem konkursu była promocja właściwej gospodarki wodnej w kontekście deficytu pitnej wody na świecie jako jednego z największych problemów globalnych.

Czytaj więcej: Laureaci Konkursu
Marek

Targi Pracy 2019Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu ściśle współpracuje z pracodawcami, kształci zawodowców na najwyższym poziomie i odpowiada na zapotrzebowanie aktualnego rynku pracy. Szczególną okazją do zacieśniania więzi z pracodawcami były III Targi Pracy, zorganizowane w „Mechaniku” w dniu 27.03.2019 r. W Targach uczestniczył v-ce Starosta Powiatu Olkuskiego – Pan Bogumił Sobczyk.

Zdjęcia w GALERII.

Czytaj więcej: III Targi Pracy w „Mechaniku”
Marek

goscie UEW marcu 2019 r. w Małopolsce gościła delegacja Komisji Europejskiej z Brukseli. Komisja chciała zobaczyć rezultaty wsparcia szkół zawodowych środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 21 marca 2019 r. Delegacja z Brukseli rozpoczęła swoją wizytę od obserwacji znakomitych efektów tego wsparcia w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu.

Zdjęcia w GALERII.

Czytaj więcej: Goście z Komisji Europejskiej w „Mechaniku”

Partnerzy szkoły

certusel logicessysinterkonektkrakserviskt2000lodo drewmalboxmontersiOWENTplast metpzutaktUEpolnoxAmbi Tech

120

Lat

1234

Projektów

121

Pucharów

43679

Absolwentów

Nowoczesne elastyczne kształcenie zawodowe. Możesz zdobyć tytuł Technika i uprawnienia zawodowe..

CKU i KZ

Jak działają roboty? Czym jest modelowanie 3D? Jak wykonać instalację monitoringu?

Akademia Młodego Technika Button

Centrum Kultury i Tradycji ZS Nr 1 w Olkuszu

Więcej ...

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Erasmus DE; ?>

Wychowanie fizyczne przygotowuje do całożyciowej troski o swoje ciało poprzez aktywność fizyczną, dbałość o swoją sprawność fizyczną i zdrowie. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń winien pogłębiać wiedzę, nabywać umiejętności i rozwijać pożądane postawy (prosomatyczne, prozdrowotne i prospołeczne).

WF

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Więcej ...