WYKAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W OLKUSZU

rok szkolny 2020/2021

Lp.

Imię i Nazwisko

STANOWISKO

     1.   

mgr Magdalena Polak

specjalista ds. uczniowskich

     2.   

mgr Patrycja Kot

specjalista ds. kadrowych

     3.   

mgr Małgorzata Walnik

kierownik gospodarczy

     4.   

mgr Katarzyna Kantak

starszy specjalista ds. rachunkowości CKU i KZ

     5.   

mgr Bartłomiej Fedorowicz

starszy specjalista ds. CKU i KZ

     6.   

mgr inż. Wioletta Knap

sekretarka CKU i KZ

     7.   

Jagoda Fordymacka

sekretarka CKU i KZ

    8.   

mgr inż. Agnieszka Gajos

specjalista ds. BHP