WYKAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W OLKUSZU

rok szkolny 2021/2022

Lp.

Imię i Nazwisko

STANOWISKO

    1.   

mgr Anna Kocjan

specjalista ds. uczniowskich

    2.   

mgr Małgorzata Lasoń

specjalista ds. uczniowskich

    3.   

mgr Patrycja Kot

specjalista ds. kadrowych

    4.   

mgr Małgorzata Walnik

kierownik gospodarczy

    5.   

Weronika Kucharek

pomoc administracyjno - biurowa

    6.   

mgr Bartłomiej Fedorowicz

starszy specjalista ds. CKU i KZ

    7.   

Ewa Czerwińska

pomoc administracyjno - biurowa

    8.   

mgr inż. Józef Szlachta

specjalista ds. BHP