W Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica kształcimy młodzież w następujących zawodach:

Zawody w technikum
technik grafiki

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Cykl nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: Język angielski, Matematyka
Język obcy: Język angielski
Drugi język obcy: Język niemiecki

W rekrutacji kandydatów punktowane są następujące przedmioty:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Język obcy nowożytny
4. Informatyka
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Więcej...

 technik fotografi i multimediów

Technik fotografii i multimediów

Cykl nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: Język angielski, Biznes i zarządzanie
Język obcy: Język angielski
Drugi język obcy: Język niemiecki

W rekrutacji kandydatów punktowane są następujące przedmioty:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Język obcy nowożytny
4. Informatyka
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Więcej...

 architektura

Technik architektury krajobrazu

Cykl nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: Język angielski, biologia
Język obcy: Język angielski
Drugi język obcy: Język niemiecki

W rekrutacji kandydatów punktowane są następujące przedmioty:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Język obcy nowożytny
4. Biologia
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Więcej...

 mechanik

Technik mechanik

Cykl nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: Matematyka, Fizyka
Język obcy: Język angielski
Drugi język obcy: Język niemiecki

W rekrutacji kandydatów punktowane są następujące przedmioty:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Język obcy nowożytny
4. Fizyka
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Więcej...

 technik pojazdow samochodowych

Technik pojazdów samochodowych - oddział przygotowania wojskowego

Kandydaci do klasy wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Cykl nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: Język angielski
Język obcy: Język angielski
Drugi język obcy: Język niemiecki

W rekrutacji kandydatów punktowane są następujące przedmioty:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Język obcy nowożytny
4. Fizyka
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Więcej...

logistyk

Technik logistyk - oddział przygotowania wojskowe

Kandydaci do klasy wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Cykl nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: Język angielski
Język obcy: Język angielski
Drugi język obcy: Język niemiecki

W rekrutacji kandydatów punktowane są następujące przedmioty:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Język obcy nowożytny
4. Informatyka
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Więcej...

 technik mechatronik

Technik mechatronik

Cykl nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: Matematyka, Fizyka
Język obcy: Język angielski
Drugi język obcy: Język niemiecki

W rekrutacji kandydatów punktowane są następujące przedmioty:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Język obcy nowożytny
4. Fizyka
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Więcej...

 technik weterynarii

Technik weterynarii

Cykl nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: Biologia, chemia
Język obcy: Język angielski
Drugi język obcy: Język niemiecki

W rekrutacji kandydatów punktowane są następujące przedmioty:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Język obcy nowożytny
4. Biologia
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00
Przy przyjęciu do szkoły obowiązuje kandydatów na technika weterynarii próg punktowy – 100 pkt.

 Więcej...

 technik elektryk

Technik elektryk

Cykl nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: Matematyka, fizyka
Język obcy: Język angielski
Drugi język obcy: Język niemiecki

W rekrutacji kandydatów punktowane są następujące przedmioty:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Język obcy nowożytny
4. Fizyka
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Więcej...


Zawody w szkole branżowej I stopnia

 mechanik pojazdow samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Cykl nauki: 3 lata
Język obcy: Język angielski

W rekrutacji kandydatów punktowane są następujące przedmioty:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Język obcy nowożytny
4. Informatyka
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00
 

Więcej...

 magazynier

Magazynier-logistyk

Cykl nauki: 3 lata
Język obcy: Język angielski

W rekrutacji kandydatów punktowane są następujące przedmioty:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Język obcy nowożytny
4. Informatyka
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00
  

Więcej...