W Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica kształcimy młodzież w następujących zawodach:

Zawody w technikum
technik grafiki

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Chcesz poznawać tajniki systemów poligraficznych i profesjonalnych
programów do obróbki grafiki? Zapraszamy! Jako technik grafiki
i poligrafii cyfrowej będziesz się zajmować szeroko pojętym
przygotowywaniem materiałów do drukowania.

Więcej...

 technik fotografi i multimediów

Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się fotografowaniem
i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się optycznym obrazowaniem
wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi
lub elektronicznymi.

Więcej...

 architektura

Technik architektury krajobrazu

Architektura krajobrazu to zawód łączący zagadnienia architektury,
urbanistyki, planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych.
Wykorzystując walory dekoracyjne roślin w połączeniu z elementami
architektonicznymi, komponujemy przestrzeń dla życia człowieka.

Więcej...

 roboty ziemne

Technik geodeta

Geodezja w praktyce to pomiar gruntów pod budowę wszelkiego
rodzaju obiektów, dróg i autostrad, wykonywanie map cyfrowych
do tworzenia projektów oraz planów zagospodarowania terenów.
Jest praktycznym i niezbędnym zawodem na rynku pracy.

Więcej...

 mechanik

Technik mechanik

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające
na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika
– obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC)
oraz do wykonywania prac
projektowych, produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń technicznych.

Więcej...

 chlodnictwo i klimatyzacja

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Podczas 5-letniej nauki nabywa wiedzę z zakresu chłodnictwa, termodynamiki,
elektroniki, elektryki, automatyki oraz zdobywa kwalifikacje do instalowania,
obsługi, regulacji, naprawy lub wymiany oraz modernizacji urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych oraz grzewczych (pomp ciepła) w budynkach przemysłowych i mieszkalnych.

Więcej...

technik automatyk 

Technik automatyk

Technik automatyk to nowoczesny i atrakcyjny zawód. Automatyka zajmuje się zagadnieniami
sterowania procesami przemysłowymi ograniczając w nich udział człowieka. Stosowana jest wszędzie
tam gdzie procesy są uciążliwe, wymagają ogromnego wysiłku lub dużej precyzji i dokładności.

Więcej...

 technik pojazdow samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą
współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku
uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, obsługi , naprawy i eksploatacji
pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Więcej...

 logistyk

Technik logistyk

Logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu,
zajmujący się zarządzaniem, procesem planowania i przepływu surowców,
półproduktów oraz produktów. Zazwyczaj specjaliści od spraw logistyki
zajmują się magazynami, dopływem surowców do fabryki,
a następnie wywożeniem gotowych wyrobów.

Więcej...

 technik mechatronik

Technik mechatronik

Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy.
Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne.
Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł.

Więcej...

 elektronik

Technik elektronik

Absolwenci kierunku kształcenia technik elektronik mogą znaleźć pracę:
w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji
urządzeń elektronicznych. Zdobywają wiedzę z zakresu programowania,
projektowania oraz wykonywania urządzeń elektronicznych.

Więcej...

 technik elektryk

Technik elektryk

Technik elektryk to kierunek szerokoprofilowy, obejmujący całościowo wiedzę
z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Zdobyta wiedza umożliwia w końcowym
etapie kształcenia specjalizację w zakresie automatyki budynkowej.

Więcej...


Zawody w szkole branżowej I stopnia

 slusarz

Ślusarz

Ślusarz to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle
metalowym i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie
w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji
wyrobów technicznych branży metalowej.

Więcej...

 mechanik pojazdow samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów
samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny,
obsługi , naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Potrafią organizować , prowadzić i nadzorować procesy obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Więcej...

 magazynier

Magazynier-logistyk

Nie lubisz nudy i chcesz zdobywać zawód z przyszłością? Mamy coś dla Ciebie. Magazynier – logistyk.
W ciągu 3 lat nasza świetnie przygotowana kadra pomoże Ci z łatwością zdać egzamin zawodowy
oraz przygotuje Cię do wykonywania popularnego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu magazyniera.

Więcej...

pracownicy młodociani

Pracownicy młodociani - wszystkie zawody

Uczniowie klas wielozawodowych to młodociani pracownicy, którzy realizują obowiązek dokształcania
w szkole zawodowej. Teoretyczne przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, do której
uczęszcza uczeń (młodociany pracownik), przedmioty zawodowe realizowane są w formie kursowej. 

Więcej...

 Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych

Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych