Narodowe Czytanie 2021Dzisiaj w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie kulturalne. Odwiedzili nas aktorzy Teatru Zagłębia – Pani Beata Deutschman i Pan Przemysław Kania - by wraz z naszymi uczniami i nauczycielami czytać wspólnie „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wspaniała inicjatywa Stowarzyszenia Teatralno - Literackiego propagowała akcję Narodowego Czytania. Przejęci i stremowani młodzi ludzie mieli okazję uczyć się od samych mistrzów. Wspaniała atmosfera i przyjazne podejście Gości sprawiły, że poważne spotkanie przerodziło się we wspaniałą i pouczającą zabawę. Dziękujemy Inicjatorom spotkania. Wyrażamy gotowość do podobnych działań.

Zdjęcia w GALERII.

Noc w MechanikuW Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu organizowane są najrozmaitsze przedsięwzięcia integrujące szkolną społeczność. Jedna atrakcyjna impreza „goni” następną.
W dniach 24/25 września 2021 r. w „Mechaniku”, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, w godz. 20.00 – 6.00, odbyła się „Noc w Szkole” pod hasłem integracji, koordynowana przez Komisję Samorządu Uczniowskiego i Działań Pozalekcyjnych oraz Samorząd Uczniowski.
Celem wydarzenia było zacieśnianie szkolnych więzi.

Zdjęcia w GALERII.

Krwiodastwo 2021

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu jest wypróbowanym i niezawodnym „ratownikiem życia”, bowiem odbywają się tu dwa razy w roku akcje krwiodawstwa.
Popularny „Mechanik” „własną krwią” pisze swoją historię, w której niezwykle istotną rolę pełni wychowanie do empatii i altruizmu.

Hardy 2021Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu kształtuje w uczniach patriotyczną postawę. W zakresie działań propatriotycznych odnosi liczne sukcesy. Niezmiernie miło poinformować, że w sobotę, dnia 25 września 2021 r., patrol pieszy SEWER (patron Józef Lipa „Sewer”) z ZS Nr 1 w Olkuszu, pod opieką Pana Mariusza Grewendy, zdobył pierwsze miejsce w XXXV Rajdzie Pieszym Szlakami Walk Oddziału „Hardego”, zorganizowanym przez olkuskie struktury PTTK, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wraz z zaprzyjaźnionymi rekonstruktorami, pod patronatem Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

 Kilka zdjęć w naszej GALERII.

Semiotyka tekstów kultury

W Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, w ramach szkolnego Centrum Kultury i Tradycji, w dniu 23.09.2021 r. odbyło się spotkanie na żywo online z p.o. Dyrektorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu Panią Beatą Dziąbek, która wygłosiła interesującą prelekcję pt. „Semiotyka tekstów kultury”, dla klasy 4d pod opieką Pani Ewy Głąb.

Życzenia dla StaszicaByło ciasto, muzyka i życzenia. Jak na każdych imieninach. Solenizant był jednak obecny duchem, a nie ciałem. 24 września Stanisław Staszic, patron Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu obchodził swoje (nie)typowe imieniny.

Zdjęcia w GALERII.

Śladami historii MechanikaZespół Szkół Nr 1 w Olkuszu już od początku roku szkolnego, zachowując zasady reżimu sanitarnego, intensywnie organizuje przedsięwzięcia, mające na celu popandemiczną integrację, jak również uatrakcyjnienie nauki i pobytu w Szkole. Samorząd Szkolny w „Mechaniku” bardzo prężnie działa i posiada przygotowaną długą listę atrakcji na bieżący rok szkolny.

Zdjęcia w GALERII.

Praktyki w Maladze

Grupa dwudziestu uczniów klas trzecich z zawodu technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik wraz z opiekunami Panią Elżbietą Gądek i Panią Elżbietą Kania, od 18 września przebywa na trzytygodniowych praktykach zawodowych w słonecznej Maladze. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Euromechan _hiszpańskie inspiracje w polskim technikum”. Na miejscu organizacja partnerska EuroMind zorganizowała naszym uczniom praktyki w 3D Zings Additive Tech S.L dla wszystkich mechatroników i Los Eucaliptos dla techników pojazdów samochodowych.

Zdjęcia w GALERII.

Juromania

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu był partnerem projektu Juromania - Święto Jury Krakowsko – Częstochowskiej, Rabsztyn 2021, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Śląskiego.
Celem niedzielnej, „Sarmackiej zabawy w Rabsztynie”, która odbyła się w dniu 19 września, było promowanie malowniczego regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, przedłużenie sezonu turystycznego na Jurze, a w szczególności popularyzacja średniowiecznej warowni Rabsztyn.

Zdjęcia w GALERII.

Wyniki rekrutacji

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji do Projektu (grupa 1) w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET) mamy przyjemność ogłosić jej wyniki.
18 uczniów klas po gimnazjum poleci na praktyki do Faro w Portugalii w dniach 16.01.2022 r. - 30.01.2022 r. z następujących zawodów: technik architektury krajobrazu (2 osoby), technik elektryk (2 osoby), technik mechatronik (1 osoba), technik logistyk (5 osób), technik geodeta (8 osób - 5 osób z klasy IV, 3 osoby z klasy III). Na liście rezerwowej jest trzech uczniów z zawodu technik logistyk oraz jeden uczeń z zawodu technik elektryk. Gratulujemy!

Euromechan Malaga

Ostatnie przygotowania przed wyjazdem na praktyki zagraniczne do Hiszpanii mobilność II. W związku z realizacją projektu „Euromechan hiszpańskie inspiracje w polskim technikum” w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, grupa 20 uczniów wraz z opiekunami Panią Elżbietą Kania i Panią Elżbietą Gądek wylecą 18.09.2021 r. na trzytygodniowe praktyki zawodowe do słonecznej Malagi.