hiszpania ciekawostki

Rozpoczynają się przygotowania do wyjazdu uczniów klasy czwartej w zawodzie technik mechatronik na praktyki w Hiszpanii (Sewilla) w dniach 03.02 - 24.02.2024r. w ramach Projektu EUROPraktyki 2 - II mobilność realizowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET).

Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1 do regulaminu – formularz rekrutacji

 

 

Od 15.09. do 19.09.2023 r. (godz.14:30) trwa rekrutacja. Chętni uczniowie muszą zapoznać się z regulaminem rekrutacji i złożyć czytelny formularz zgłoszeniowy do sekretariatu głównego znajdującego się w siedzibie szkoły.
Zapraszamy chętnych uczniów do rekrutacji. Korzyści związane z uczestnictwie w mobilności, to m. in.: zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, zgodnych z kierunkiem kształcenia uczestników projektu, odbycie staży zawodowych w hiszpańskich firmach, zwiększenie znajomości języków obcych, zwiedzenie nowych miejsc, podniesienie kompetencji interpersonalnych uczniów, ich rozwój osobisty.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 20.09.2023r. na tablicy ogłoszeń w szkole.