technik architektury krajobrazu

Architektura krajobrazu to zawód łączący zagadnienia architektury,
urbanistyki, planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych.
Wykorzystując walory dekoracyjne roślin w połączeniu z elementami
architektonicznymi, komponujemy przestrzeń dla życia człowieka. 

Architektura krajobrazu to zawód łączący zagadnienia architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych. Wykorzystując walory dekoracyjne roślin w połączeniu z elementami architektonicznymi, komponujemy przestrzeń dla życia człowieka.
Technik architektury krajobrazu to kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu projektowania krajobrazu, w tym projektowania ogrodów i innych terenów zieleni miast i obszarów wiejskich. Ważne w tym zawodzie jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności i metod projektowania przestrzeni, dobierając odpowiednie rośliny, tworząc z nich niepowtarzalne kompozycje roślinne.


To zawód dla tych, którzy świetnie czują się w otoczeniu przyrody i mają pomysły oraz potrzebę zagospodarowania terenu pięknymi kompozycjami z roślin. Absolwent po ukończeniu tego kierunku, będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji obiektów zieleni oraz produkcji roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego.
Profil absolwenta i perspektywy
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych pozwala na samodzielne wykonywanie pracy architekta krajobrazu i prowadzenie własnej firmy, daje również doskonałą bazę do kontunuowania nauki na studiach wyższych. Absolwent może podjąć pracę w firmach ogrodniczych, projektujących i wykonujących zieleń, jednostkach administracji państwowej, firmach branży ogrodniczej i budowlanej, centrach ogrodniczych, szkółkach i zakładach produkujących materiał roślinny oferujących usługi w zakresie pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych. Osoby wybierające ten zawód powinny charakteryzować się : wyobraźnią przestrzenną, zamiłowaniem do przyrody, zdolnościami plastycznymi, komunikatywnością i zdolnościami organizacyjnymi, dobrym stanem zdrowia.