Śladami historii MechanikaZespół Szkół Nr 1 w Olkuszu już od początku roku szkolnego, zachowując zasady reżimu sanitarnego, intensywnie organizuje przedsięwzięcia, mające na celu popandemiczną integrację, jak również uatrakcyjnienie nauki i pobytu w Szkole. Samorząd Szkolny w „Mechaniku” bardzo prężnie działa i posiada przygotowaną długą listę atrakcji na bieżący rok szkolny.

Zdjęcia w GALERII.

Praktyki w Maladze

Grupa dwudziestu uczniów klas trzecich z zawodu technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik wraz z opiekunami Panią Elżbietą Gądek i Panią Elżbietą Kania, od 18 września przebywa na trzytygodniowych praktykach zawodowych w słonecznej Maladze. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Euromechan _hiszpańskie inspiracje w polskim technikum”. Na miejscu organizacja partnerska EuroMind zorganizowała naszym uczniom praktyki w 3D Zings Additive Tech S.L dla wszystkich mechatroników i Los Eucaliptos dla techników pojazdów samochodowych.

Zdjęcia w GALERII.

Juromania

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu był partnerem projektu Juromania - Święto Jury Krakowsko – Częstochowskiej, Rabsztyn 2021, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Śląskiego.
Celem niedzielnej, „Sarmackiej zabawy w Rabsztynie”, która odbyła się w dniu 19 września, było promowanie malowniczego regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, przedłużenie sezonu turystycznego na Jurze, a w szczególności popularyzacja średniowiecznej warowni Rabsztyn.

Zdjęcia w GALERII.

Wyniki rekrutacji

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji do Projektu (grupa 1) w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET) mamy przyjemność ogłosić jej wyniki.
18 uczniów klas po gimnazjum poleci na praktyki do Faro w Portugalii w dniach 16.01.2022 r. - 30.01.2022 r. z następujących zawodów: technik architektury krajobrazu (2 osoby), technik elektryk (2 osoby), technik mechatronik (1 osoba), technik logistyk (5 osób), technik geodeta (8 osób - 5 osób z klasy IV, 3 osoby z klasy III). Na liście rezerwowej jest trzech uczniów z zawodu technik logistyk oraz jeden uczeń z zawodu technik elektryk. Gratulujemy!

Euromechan Malaga

Ostatnie przygotowania przed wyjazdem na praktyki zagraniczne do Hiszpanii mobilność II. W związku z realizacją projektu „Euromechan hiszpańskie inspiracje w polskim technikum” w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, grupa 20 uczniów wraz z opiekunami Panią Elżbietą Kania i Panią Elżbietą Gądek wylecą 18.09.2021 r. na trzytygodniowe praktyki zawodowe do słonecznej Malagi.

rekrutacja portugaliaObudź w SOBIE ciekawość świata, otwórz się na nowe, wzbogać się o zagraniczne doświadczenie zawodowe i kulturowe!
Rozpoczynamy rekrutację na staż do Portugalii! Rekrutacja skierowana jest do uczniów klas III po gimnazjum - technik architektury krajobrazu, technik elektryk, technik mechatronik, technik logistyk, technik geodeta oraz dla uczniów klasy IV - technik geodeta.
Załączniki:
1) Regulamin rekrutacji
2) Formularz rekrutacji

Lot balonem nad Krakowem

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu mogą poczuć się jak orły. Dosłownie. Panorama Krakowa z zawieszonego na wysokości 150 metrów balonu robi wrażenie. Taka nagroda za najlepsze wyniki w nauce możliwa była dzięki firmom: Malbox oraz Es System K Sp. z o. o. Wieloletnia współpraca Mechanika z wymienionymi firmami rozwija się na wielu płaszczyznach. Są to nie tylko: wkład w wyposażenie szkolnych pracowni, wycieczki zawodowe, miesięczne praktyki czy przyuczanie do zawodu w zakładzie pracy. 40 uczniów, którzy na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskali najlepsze wyniki nauczania, dnia 7 września 2021 roku nagrodzonych zostało wyjątkową wycieczką sfinansowaną przez firmy Es System K Sp. z o. o. i Malbox.

logo 120

16:00 – Zebranie z rodzicami klas I i IV
- Klasy pierwsze rozpoczynają zebranie na dużej Sali gimnastycznej (Spotkanie z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami, asystentami, pedagog, psycholog)
- Klasy czwarte w salach z wychowawcami (wg. harmonogramu)
16:30 – Zebranie z rodzicami klas II i III
16:45 – Spotkanie komitetu studniówkowego i wychowawców klas IV z Panią Dyrektor (sala audytoryjna)
17:00 – Spotkanie przedstawiciela Rady Rodziców z Panią Dyrektor (sala audytoryjna)

MCHE

W tym roku szkolnym młodzież Naszej szkoły również bierze udział w Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna. W roku szkolnym 2021/22 chmura będzie realizowana w obszarach chemia oraz informatyka.
Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Małopolska Chmura Edukacyjna to współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski: Uniwersytetem Jagiellońskie, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Pedagogicznym, Państwowa Wyższą Szkoła Zawodową w Tarnowie, Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

EDU03

 

Trwa otwarta rekrutacja na studia oraz kursy dla nauczycieli w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”. Więcej inf. w załączniku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

logo2

Stypendia dla uczniów

Do 17.09.2021 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla uczniów zdolnych przyznawane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”. Do sekretariatu CKUiKZ należy dostarczyć wypełniony wniosek (2) wraz pakiecikiem (3).

1. Regulamin naboru stypendia
2. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych
3. Pakiecik

logo2