Obchody 41 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

"Zło dobrem zwyciężaj" - przesłanie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, czyli jednej z ofiar reżimu komunistycznego przyświecające inicjatorom budowy olkuskiego Pomnika Ofiar Komunizmu zostało przypomniane podczas obchodów 41 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Pomnik, który powstał dzięki staraniom Terenowej Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" w hołdzie wszystkich ofiarom reżimu komunistycznego od dnia 10 listopada 2021 roku znajduje się pod opieką Naszej Szkoły.

Biblioteka z aniołami

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż!
W świąteczny nastrój wprowadzić mogą także książki znajdujące się w bibliotece szkolnej, w których pojawiają się pachnące choinki, dobre anioły zsyłające w ten magiczny czas to, co dla nas najbardziej pożądane a zarazem najlepsze, „ gwiazdki „z nieba” spełniające życzenia, pachnące pierniki, a nade wszystko opowieści o prawdziwej miłości i wybaczaniu.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa

Szlachetna Paczka

Jednym z priorytetów Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu jest wolontariat i działania charytatywne. W dniu 9 grudnia 2022 r. w popularnym „Staszicu” miał miejsce szkolny finał „Szlachetnej Paczki”. W akcji uczestniczyła społeczność Szkoły.
Koordynatorami akcji były Panie: Sylwia Zawada i Bogusława Sypień.
Serdecznie dziękujemy.

FORGET ME NOTW dniu 22 listopada w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego 'FORGET-ME-NOT' pod patronatem czasopisma "Języki Obce w Szkole".
Konkurs oparty był nie tylko na ogólnej wiedzy językowej, ale również na zestawie materiałów pozwalających uczestnikom zgłoszonym do konkursu rozwijanie zakresu wiedzy z języka angielskiego opartej na treści opowiadań, znanych angielskich sentencjach, słownictwie i wyrażeniach zawartych w materiałach przygotowujących, piosenkach na YouTube.

Zdjęcia w GALERII.

Bal WolontariuszaZespół Szkół Nr 1 w Olkuszu udziela się we wszystkich obszarach działalności charytatywnej i jest za to doceniany.
W dniu 24.11.2022 pięciu wolontariuszy z popularnego „Staszica”, pod opieką Pań: Sylwii Zawady i Małgorzaty Szostak, uczestniczyło w VI Andrzejkowym Balu Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej, który odbył się w Sosnowcu w restauracji Moja Pasja.
W wydarzeniu brała udział zaproszona młodzież z Diecezji Sosnowieckiej, która wykonuje działania wolontaryjne, oraz której bliska jest idea wolontariatu.

Zdjęcia w GALERII.

Świąteczna Zbiórka Żywności

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu zawsze pomaga potrzebującym. Każdego roku uczestniczy w Świątecznej Zbiórce Żywności. Tak też było w bieżącym roku szkolnym.
W dniach 25-26.11. 2022 r. 28 wolontariuszy ze „Staszica” pod opieką Pani Sylwii Zawady - szkolnego koordynatora akcji, Pani Bogusławy Sypień, Pani Magdaleny Mrożek oraz Pani Małgorzaty Szostak, wzięło udział w Świątecznej Zbiórce Żywności w sklepach Lidl, Biedronka, Społem, Lewiatan.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu osiągają znaczące sukcesy w zakresie wyników w nauce. Każdego roku najlepsi uczniowie Szkoły są uhonorowani Stypendiami Prezesa Rady Ministrów. Tak też się stało w bieżącym roku szkolnym.
W dniu 2 grudnia 2022 r., w Auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, uroczyście wręczyła dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023, w gronie których znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu: Magdalena Kozioł z klasy 4a i Jakub Pietrzyk z klasy 4 EP.

Językowy Maraton FilmowyW dniu 25.11.2022 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu odbył się Językowy Maraton Filmowy, za organizację którego odpowiedzialna była Komisja Języków Obcych.
Wydarzeniu temu towarzyszyły fantastyczne atrakcje przygotowane dla uczniów, konkursy, gry planszowe, karaoke, a ponadto pozytywnych emocji dodawało wspólne kibicowanie podczas meczu Anglia - USA.

Zdjęcia w naszej GALERII.

logo zs1

Listopad 2022 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu był czasem zadumy i refleksji nad przemijaniem, realizacji edukacyjnych wyzwań, jak również radosnych, patriotycznych uniesień, związanych z celebrowaniem Obchodów Narodowego Święta Niepodległości, połączonych ze ślubowaniem klas pierwszych oraz finałem realizowanego wspólnie ze szkołą polonijną w Budapeszcie projektu „Zwyczajni-Niezwyczajni”.

Kolejne projekty czytelniczeUczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu realizują swoje pasje czytelnicze. Do tej pory wykonali już wiele projektów czytelniczych w ramach realizacji przez Technikum Nr 1 w Olkuszu - Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych. Młodzież popularnego „Staszica” „wciela w życie” słowa Umberto Eco: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Zaprezentujmy zatem kolejne projekty, które zostały zrealizowane przez uczniów Szkoły.

Zdjęci w GALERII.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa

Rozstrzygnięcie Konkursu Kostiumowego

Czas spędzony w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu umilają zabawy, konkursy i inne przyjemności organizowane dla uczniów. W dniu 23 listopada 2022 r. Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Aldona Nowicka wręczyła nagrody i dyplomy laureatom szkolnego, bibliotecznego Konkursu Kostiumowego „Zgadnij, z jakiej jestem książki?”.
Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji przez Technikum Nr 1 w Olkuszu - Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa