zs1 logo

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, wzorem lat poprzednich, zajęło pierwsze miejsce pod względem zdawalności na Maturze spośród techników w powiecie olkuskim i uzyskało 87,63% zdanej Matury 2020 w I terminie. Wynik Matury w „Mechaniku” okazał się lepszy od średniej w Małopolsce i w Polsce – w naszym województwie zdało bowiem 77,8 % maturzystów, w kraju – zdawalność wyniosła 74 %, natomiast w Technikum w ZS Nr 1 w Olkuszu pozytywny wynik uzyskało 87,63% przystępujących do Matury, tj. więcej o 9,83% niż w Małopolsce oraz o 13,63% więcej niż w Polsce. Jest to ogromny sukces Szkoły, mając na uwadze opóźnienie tegorocznej Matury i zdalny tryb nauczania, ze względu na pandemię koronawirusa.

darowizna E

W ramach kontynuacji współpracy, podjętej przez ZS Nr 1 w 2019 r. z polskim producentem systemów i centrali wentylacyjnych – firmą FRAPOL z Krakowa w dniu 2 lipca 2020 r. nastąpiło przekazanie centrali wentylacyjnej OnyX Sky 250 na cele dydaktyczne kształcenia w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji. Z ramienia firmy wszelkich formalności dopełnił Pan Marcin Bogacz, któremu serdecznie dziękujemy za ofiarowane środki i materiały dydaktyczne.
Podczas zrealizowanej w trakcie roku szkolnego wycieczki zawodowej do firmy FRAPOL młodzież wzięła udział w szkoleniu dotyczącym projektowania i budowy urządzeń wentylacyjnych oraz zwiedziła hale produkcyjne małych centrali wentylacyjnych. Teraz, dzięki przekazanemu nam sprzętowi, uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego montowania, demontowania i uruchamiania takiego urządzenia w ramach zajęć prowadzonych w szkolnej pracowni chłodnictwa i klimatyzacji.

zakonczenie

W dniu 26 czerwca 2020 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2029/20. Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Aldona Nowicka wygłosiła okolicznościowe przemówienie podsumowujące Rok Jubileuszu 120-lecia ZS Nr 1 w Olkuszu, na którego wysłuchanie serdecznie zapraszamy na Facebooka. Natomiast na dużej sali gimnastycznej, w reżimie sanitarnym, spotkała się określona ilość osób: Dyrekcja Szkoły, uczniowie, którym wręczono nagrody oraz ich wychowawcy.

Zdjęcia w naszej GALERII.

przemowienie

Przemówienie Dyrektora ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Aldony Nowickiej na podsumowanie Roku Jubileuszu 120-lecia ZS Nr 1 w Olkuszu. To był rok wyjątkowy. Inny niż wszystkie. Rok pracowity a jednocześnie pełen przemyśleń. Wszyscy się zatrzymaliśmy by móc ponownie „ruszyć” ze zdwojoną siłą. Byliśmy razem choć osobno. Rok pięknego Jubileuszu i niezapomnianych wydarzeń. Podsumowanie znajdziecie w przemówieniu Pani Dyrektor Aldony Nowickiej.

PRZEMÓWIENIE