Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

W Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu można w trakcie cyklu kształcenia zdobyć dodatkowe zawody, co znacznie powyższa konkurencyjność absolwenta Szkoły na rynku pracy.
Popularny „Mechanik” zaprasza wszystkie chętne osoby do składania dokumentów rekrutacyjnych na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2021/2022.
Ze względu na dużą liczbę chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Do 10 lutego 2021 r. należy złożyć w sekretariacie kwestionariusz i odebrać skierowanie na badania.
Zapraszamy do bezpłatnego poszerzania swoich kwalifikacji już w trakcie nauki. Formularze są dostępne u wychowawców klas.

walentynki 2021

Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu zachęca całą społeczność szkolną do wspólnego świętowania „Walentynek”. Szkolna poczta walentynkowa „Zostań czyjąś Walentynką” rusza już od 4 lutego i potrwa do 11 lutego 2021 r.
Kochani, przyjdźcie do Szkoły, wrzućcie kartkę walentynkową do jednej z czterech skrzynek umieszczonych przy portierni, w: - głównym budynku szkoły, - CKU, - drugim budynku szkoły i - CKZ. Czytelnie zaadresujcie kartki z życzeniami (imię, nazwisko i klasa). Walentynki to wspaniała okazja do okazywania uczuć i dostarczenia sobie i innym radości, tak potrzebnej w dobie pandemii.

aktywnosc fizyczna 2

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu, pomimo pracy zdalnej w dobie pandemii, szczególnie dba o aktywność fizyczną uczniów. Zachęca do wykonywania przez młodzież różnorakich ćwiczeń fizycznych jako odskoczni od zdalnych zajęć.
Urozmaicone formy aktywności fizycznej są dokumentowane a następnie publikowane i udostępniane na szkolnym Facebooku, jako zachęta do sportu i promocja zdrowego trybu życia. Niewielki wysiłek uprawiany na różne sposoby i powtarzany z dnia na dzień, świetnie przekłada się na odnoszone przez uczniów sukcesy edukacyjne.

mechanik pomaga

Wolontariusze z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu, jak zawsze spieszą z pomocą potrzebującym.
W dniu 31 stycznia 2021 r. Szkolny Klub Wolontariatu, pod opieką Pań: Sylwii Zawady i Bogusławy Sypień, kwestował w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo jak twierdzą, zawsze warto pomagać.

gospodarka przestrzenna

Rusza VI edycja ogólnopolskiego, trójetapowego konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej „Zaplanuj Swoją przestrzeń”, organizowanym przez Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Celem Konkursu jest m. in. „rozpropagowanie kierunku Gospodarka Przestrzenna, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół średnich”. Laureaci konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z pominięciem procedury kwalifikacyjnej w roku akademickim 2021/2022. Gwarantowane są także atrakcyjne nagrody. Pierwszy etap - Eliminacje - odbywają się drogą internetową i trwają od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r.

tech perspektywy

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Olkuszu, jak już wcześniej pisaliśmy, znalazło się tradycyjnie w gronie najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce i jest najlepsze spośród techników w Powiecie Olkuskim.
Jak wiadomo, Szkoła została uhonorowana przez Miesięcznik i Fundację Edukacji „PERSPEKTYWY” w rankingu najlepszych szkół średnich w Polsce, tytułem „Brązowej Szkoły 2021”. Tenże sukces „Mechanika” odbił się także echem w lokalnej prasie.
Zachęcamy do przeczytania artykułu pt. Edukacyjne „Perspektywy” na 2021 rok, zamieszczonego przez „Przegląd Olkuski”. W tekście podkreślono, iż „(…) W gronie 500 najlepszych techników znalazły się dwie placówki z naszej okolicy – Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica zdobyło 405 miejsce w kraju i 70 w Małopolsce (…)”.
Link do strony „Przeglądu Olkuskiego”.

hity mechanika 1

W Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, wiele się „dzieje” podczas zajęć praktycznych. Uczniowie i słuchacze Szkoły, na przekór pandemii, ze zdwojoną mocą ciężko pracują, wykorzystując całą paletę nowoczesnych maszyn i urządzeń znajdujących się w Szkole. Dają upust swojej kreatywności i edukacyjnej fantazji, wykorzystując swoje talenty, zainteresowania i pasje.
Nauka zawodu w Szkole stymuluje sięganie do coraz głębszych pokładów wiedzy i nabywania nowych umiejętności, daje uczniom i słuchaczom wiele satysfakcji i radości oraz jest dźwignią do osiągania edukacyjnych sukcesów.

Malaga 2021

Rozpoczynają się przygotowania do wyjazdu uczniów klas drugich po szkole podstawowej ZS Nr 1 w Olkuszu na praktyki do Hiszpanii (Malaga), w dniach 25.07.2021 r. - 14.08.2021 r., w ramach I mobilności projektu pt. „Euromechan_hiszpańskie inspiracje w polskim technikum” (okres umowy 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r.).
Od 03.02.2021 r. do 05.02.2021 r. (godz.14:30) trwa rekrutacja. Chętni uczniowie muszą zapoznać się z regulaminem rekrutacji i złożyć czytelny formularz zgłoszeniowy do biura CKU i KZ znajdującego się w siedzibie szkoły. Szkoła na bieżąco obserwuje sytuacje pandemiczną w Hiszpanii.
Załączniki:
1) Regulamin rekrutacji
2) Formularz rekrutacji

KwalifiAKCJA

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu posiada liczne osiągnięcia w obszarze kształcenia zawodowego.
Bieżący miesiąc - styczeń 2021 r., to także pasmo sukcesów uczniów z „Mechanika”.
Niezmiernie miło poinformować, że uczniowie klasy 2 e: Bartosz Jurga i Kamil Frydrych, otrzymali nagrody w trójetapowym, ogólnopolskim konkursie „kwalifiAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”.

brazowe technikum 2020

Technikum Nr 1 w ZS Nr 1 w Olkuszu utrzymuje swoją wysoką pozycję wśród najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce i jest najlepsze spośród techników w Powiecie Olkuskim.
W prestiżowym Rankingu Głównym Techników 2021, przeprowadzonym przez opiniotwórczy, ogólnopolski portal edukacyjny „PESPEKTYWY”, Technikum Nr 1 w ZS Nr 1 w Olkuszu zostało ocenione jako najlepsze w Powiecie Olkuskim wśród techników i znajduje się w czołówce najlepszych techników w Polsce. Tym razem popularny „Mechanik” otrzymał brązową tarczę.
W rankingu brane są pod uwagę przede wszystkim wyniki ubiegłorocznej matury, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, sukcesy danej szkoły w olimpiadach a w przypadku techników - również wyniki egzaminów zawodowych.

Przystanek Sewilla

Z ogromną radością można poinformować, iż rozpoczynają się przygotowania do wyjazdu uczniów ZS Nr 1 w Olkuszu klas trzecich na praktyki do Hiszpanii, w dniach 24.04.2021- 22.05.2021, w ramach III mobilności projektu pt. „W drodze po lepszy zawód – drugi Przystanek Sewilla” (okres umowy od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r.).
Projekt jest realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), zawartym w projekcie „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.