Pomnik Ofiar Komunizmu

W czwartek, 13 września 2022r. grupa uczniów z klasy III Dp wraz z opiekunem udała się na ul. Augustiańską, aby uporządkować znajdujący się tam pomnik Ofiar Komunizmu. Powstał on dzięki staraniom grupy działaczy z Terenowej Organizacji Rencistów i Emerytów NSZZ „Solidarność” w Olkuszu. Upamiętnia zwłaszcza osobę bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który oddał życie w obronie uciśnionych. Nasza szkoła corocznie dba o porządek wystrój w wyznaczonych miejscach pamięci narodowej, aby uczcić pamięć bohaterów i czerpać z nich wzór dla swojego życia.

stl

Klasa 4 Dp z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu angażuje się w spotkania w ramach Klubu Interesującej Książki działającego przy Stowarzyszeniu Teatralno-Literackim. Uczniowie klasy 4 Dp w dniu 5 września 2022 r. pod kierunkiem Pań: mgr Iwony Rams i mgr Doroty Dziurowicz, w ramach realizacji przez Technikum Nr 1 w Olkuszu – ZS Nr 1 w Olkuszu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, korzystając z księgozbioru biblioteki szkolnej, zorganizowali spotkanie Klubu Interesującej Książki działającego przy Stowarzyszeniu Teatralno-Literackim.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa

Ulubione miejsce do czytania książek

Uczniowie klasy 1 f - wych. mgr Karolina Tarkowska, z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu, we wrześniu 2022 r. pod kierunkiem mgr Iwony Rams, w ramach realizacji przez Technikum Nr 1 w Olkuszu – ZS Nr 1 w Olkuszu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, korzystając z księgozbioru biblioteki szkolnej, wykonali projekt „Ulubione miejsce do czytania książek”.

Zdjęcia w GALERII.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa

   
   

Nakarm umysł książką

Klasa 1 g pragnie podzielić się ze wszystkimi cenną radą – nakarm umysł książką!
Uczniowie klasy 1 g - wych. mgr Aleksandra Kurkowska, z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu, we wrześniu 2022 r. pod kierunkiem mgr Iwony Rams, w ramach realizacji przez Technikum Nr 1 w Olkuszu – ZS Nr 1 w Olkuszu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, korzystając z księgozbioru biblioteki szkolnej, wykonali projekt „Nakarm umysł książką”.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa

Dzień ErasmusaErasmus to szansa zdobycia nowych umiejętności w nowych warunkach. Na szkolnym boisku można było 08.09.2022r spotkać przechadzających się między innymi: Pabla Picassa, Donatellę Versace, Enrique Iglesiasa, Julisza Cezara, Cristiano Ronaldo, Luciano Pavarotti, a także ZORRO… Tak rozpoczął się „Dzień Erasmusa”, który miał przybliżyć uczniom możliwość darmowych wyjazdów zagranicę, które od lat organizuje Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu. Muzyka, pokaz Makareny, możliwość ujeżdżanie byka, konkursy oraz degustacja potraw z kuchni Hiszpanii, Portugalii, Włoch z pewnością rozbudziły apetyt na wzięcie udziału w kolejnych zagranicznych wyjazdach.

Zdjęcia w GALERII.

Smak czytaniaUczniowie klasy 1 b z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu, w dniu 6 września 2022 r., pod kierunkiem mgr Iwony Rams i mgr Agnieszki Kopeć - Boguckiej, w ramach realizacji przez Technikum Nr 1 w Olkuszu – ZS Nr 1 w Olkuszu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, korzystając z księgozbioru biblioteki szkolnej, wykonali projekt „Smak czytania”. Celem projektu było kształtowanie nawyku czytania i umiejętnego odbioru literatury pięknej. Projekt miał formę nastrojowego „Wieczorku przy świecach”, podczas którego uczniowie czytali nowe książki zakupione z NPRCZ 2.0 na lata 2021-2025, popularyzowali czytelnictwo i pogłębili swą wrażliwość literacką i estetyczną.

Zdjęcia w GALERII.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa

Do 16.09.2022 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla uczniów zdolnych przyznawane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”. Do sekretariatu CKUiKZ (C.32) należy dostarczyć wypełniony wniosek (2) wraz pakiecikiem (3).

1. Regulamin naboru stypendia

2. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych

3. Pakiecik

logo2

Do 16.09.2022 r. trwa nabór wniosków na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające i przygotowujące do egzaminu maturalnego, realizowanych w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”. Do sekretariatu CKUiKZ (C.32) należy dostarczyć wypełniony formularz rekrutacji (3) wraz z pakiecikiem (4).

1. Regulamin - zajęcia dodatkowe 2022-2023

2. Wykaz zajęć

3. Formularz Zgłoszeniowy

4. Pakiecik

logo2

Plan Olkusza

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu organizuje w dniu 26.09. GRĘ MIEJSKĄ z okazji Europejskiego dnia Języków Obcych. Zapraszamy do udziału uczniów klas ósmych ze szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. Link do ankiety zgłoszeniowej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7t_8Jck0H__cNFncO-FKAnIk6GWPjKE3HDX48ZTpHvd2xsQ/viewform?usp=sf_link

Książka drogowskazem

Uczniowie klasy 3 Ap z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu - wych. mgr Paulina Kula, we wrześniu 2022 r. pod kierunkiem mgr Iwony Rams, w ramach realizacji przez Technikum Nr 1 w Olkuszu – ZS Nr 1 w Olkuszu, Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, korzystając z księgozbioru biblioteki szkolnej, wykonali projekt „Książka moim drogowskazem” – zakładki do książek.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa

Książka w pigułce

Klasa 3 Ep z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu posiada wspaniałą umiejętność przedstawiania dzieła literackiego „w pigułce”. Uczniowie klasy 3 Ep - wych. mgr Magdalena Kosno, we wrześniu 2022 r. pod kierunkiem mgr Iwony Rams, w ramach realizacji przez Technikum ZS Nr 1 w Olkuszu Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, korzystając z księgozbioru biblioteki szkolnej, wykonali projekt „Książka w pigułce”, w którym starali się przybliżyć treść dzieła Sofoklesa „Król Edyp”, tworząc komiks tej książki.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa