32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 929

nagroda MEN

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektora ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Aldony Nowickiej.
Niezmiernie miło poinformować, że w dniu 14 października 2019 r. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu Pani Aldona Nowicka, została uhonorowana Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej - Pana Dariusza Piontkowskiego „za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej”.

To już druga Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla Pani Dyrektor, która z pasją i ogromnym zaangażowaniem, skutecznie przewodzi „Mechanikowi”.
Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu wraz z działającym w niej nowoczesnym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego, pod kierunkiem Dyrektor ZS Nr 1 Pani Aldony Nowickiej, odnosi znaczące sukcesy na niwie edukacyjnej i wychowawczej. Dzięki swojemu Liderowi, jakim jest Pani Dyrektor, „Mechanik” jest prężnym i nowoczesnym ośrodkiem edukacji zawodowej w powiecie olkuskim, z ogromnymi perspektywami dalszego rozwoju, osiąga wyższe od średniej w Małopolsce i w Polsce wyniki Matur i egzaminów zawodowych, prezentuje patriotyzm gospodarczy, bierze aktywny udział w życiu lokalnej społeczności, promuje wartości patriotyczne.
Fachowcy, którzy ukończyli popularny „Mechanik”, są konkurencyjni i poszukiwani na współczesnym, jakże wymagającym rynku pracy. Szkoła wyprzedza wszelkie tendencje dotyczące zapotrzebowania tegoż rynku.
Społeczność ZS Nr 1 składa Pani Dyrektor najserdeczniejsze gratulacje i życzy zdrowia, długich lat życia, spełnienia wszelkich pomysłów i planów.