Aktualności

32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 238

prof Czeslaw

W dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 1100 w sali audytoryjnej CKU Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu, odbył się wykład dla mechaników Pana Prof. dr hab. inż. Czesława Niżankowskiego, wykładowcy z Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji M-06 Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

W spotkaniu uczestniczyły klasy 2, 3 i 4 Technikum Mechanicznego. Wykład był zatytułowany "Historia i trendy rozwoju materiałów i narzędzi ściernych".
Dzięki wykładowi uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Mechanik poszerzyli swoją wiedzę techniczną i lepiej przygotowali się do swojego przyszłego zawodu operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie.
Uczniowie „Mechanika” mieli możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi materiałów przemysłowych nie tylko historycznych i obecnie używanych, ale również będących dopiero w fazie badań.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Panią mgr inż. Irenę Kozub wraz z komisją przedmiotów mechaniczno-mechatronicznych.
Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu najserdeczniej dziękuje Panu Prof. dr hab. inż. Czesławowi Niżankowskiemu za wygłoszenie wykładu.

prof Czeslaw 1   prof Czeslaw 2