Aktualności

32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 277

warsztaty tematyczne

W dniu 5 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Nr1 w Olkuszu, w sali audytoryjnej, w godz. 8.00 – 12.30, odbyły się „Warsztaty tematyczne, dotyczące przygotowania się do wyboru kierunku studiów oraz przyszłej ścieżki zawodowej oraz budowania kompetencji interpersonalnych i społecznych”.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Biura Karier Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, która jest jednostką działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uczelni.
Klasy pod opieką Pani pedagog Eweliny Haberki uczestniczyły w wybranych warsztatach, dostosowanych do aktualnych potrzeb uczniów.
Klasa 2 d podczas 90 minut, zgłębiała temat „Efektywne sposoby uczenia się". Uczniowie klas 4c i 4e uczestniczyli w 45 minutowych zajęciach dla maturzystów „Radzenie sobie ze stresem”.

Uczniowie klas: 3a2 przez 90 minut prowadzili symulację rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzież klas: 1e, 1f, i 1c wzięli udział w zajęciach „Cyberprzemoc”.
Koordynatorkami zajęć ze strony ZS Nr 1 były Panie: pedagog Ewelina Haberka, pedagog Bogusława Sypień, psycholog Aneta Kloc.