Spotkanie absolwentówAbsolwenci ZS Nr 1 w Olkuszu utrzymują ścisły kontakt ze Szkołą. Więź pomiędzy wychowawcami, nauczycielami i uczniami trwa przez lata, czego wyrazem są cykliczne Spotkania absolwentów. Popularny „Mechanik” „cementuje” swoją społeczność tak, że każdy wraca tu z sentymentem, radością i poczuciem wdzięczności za wspaniały start w życie, jakim jest ukończenie tej szacownej Szkoły, zapewniającej zdobycie wykształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach na rynku pracy.

Zdjęcia w GALERII.

 

 

W dniu 7 czerwca 2024 r. w murach szacownego ”Mechanika” – „Staszica”, z okazji 50-lecia ukończenia Szkoły, odbyło się uroczyste Spotkanie absolwentów rocznika 1973/1974 – dawna klasa Va Technikum Mechaniczne o profilu Budowa maszyn, której wychowawczynią była Pani Felicja Kaliś oraz rocznika 1974/1975 – dawna klasa V Technikum Mechaniczne, której wychowawczynią była Pani Maria Górnik.
Uczestników uroczystości serdecznie przywitały Panie: v-ce Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu – Aneta Gut oraz v-ce Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Dagmara Chorzępa.
Po okolicznościowej Mszy Świętej, absolwenci wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami zwiedzili Szkołę, m. in. nowo wybudowaną, ogromną Salę gimnastyczną wraz z reprezentacyjną przewiązką, nowoczesne Centrum Kształcenia Ustawicznego, przepiękny, nowo zagospodarowany teren zieleni przed głównym wejściem do Szkoły.
Następnie uczestnicy uroczystości spotkali się w swojej dawnej, „piętrowej” sali lekcyjnej, gdzie tradycyjnie ze „starych” , papierowych dzienników lekcyjnych, zostały odczytane listy obecności.
Rozmowom i wspomnieniom nie było końca. Opowieści dotyczyły m. in. szkolnych przyjaźni, nauczycieli, wydarzeń z życia klasy, które na trwale wyryły się w pamięci uczestników spotkania. Były oczywiście także chwile wzruszenia.
Odbyła się również profesjonalna, pamiątkowa sesja zdjęciowa, wykonana przez uczniów klasy 3A – Technik fotografii i multimediów.
Uroczystość zakończyła się uroczystym obiadem.
Atmosfera spotkania była wspaniała i przejdzie do historii Szkoły.