Wolontariat 2024Takie motto towarzyszy wolontariuszom z naszej szkoły każdego dnia. Ostatnie miesiące były dla nich bardzo pracowite. Uczniowie zaangażowali się w pomoc osobom potrzebującym, . Brali udział w akcjach dobroczynnych o charakterze świątecznym. Do najważniejszych działań wolontariatu można zaliczyć: świąteczną zbiórkę żywności, przekazanie żywności do noclegowni w Gorenicach, przekazanie żywności w ramach zbiórki organizowanej przez Caritas.

Zdjęcia w GALERII.

Ważnym działaniem przedświątecznym uczniów była pomoc w zorganizowaniu zakupów dla emerytowanego pracowania szkoły. Nasi wolontariusze bardzo lubią pomagać osobom starszym, jak również dzieciom. Poruszeni losem ludzi z Ukrainy przygotowali dla nich paczki. Zakres działań szkolnego wolontariatu jest szeroki i dotyczy różnych akcji związanych pomocą potrzebującym ze środowiska lokalnego, jak i ludziom poszkodowanym przez sytuacje losowe. Uczniowie poprzez swoje działania dobroczynne uczą się empatii, otwarcia na potrzeby drugiego człowieka, mają bardzo silną motywacje do działania, wiedząc, że dobrem należy się dzielić.