Szczęśliwa Ósemka z MechanikaSzczęśliwa Ósemka z „Mechanika” trzeciego lutego 2024 r. wyjedzie na trzytygodniowe praktyki do Hiszpanii w ramach Projektu EUROPraktyki 2-II mobilność realizowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET).
Przed wyjazdem uczestnicy zrealizowali zajęcia pedagogiczne, językowe, kulturowe, które miały na celu wszechstronne przygotowanie stażystów do pobytu.

Zdjęcia w GALERII.

Uczniowie wzięli udział w zajęciach „Historia Hiszpanii” prowadzonych przez Panią Magdalenę Kosno, w zajęciach „Geografia Hiszpanii” prowadzonych przez Panią Lucynę Tomsię, w spotkaniu pedagogicznym prowadzonym przez panią pedagog Bogusławę Sypień w zajęciach z zakresu pierwszej pomyc przeprowadzonych przez pana Mariusza Grewendę. Zajęcia te przybliżyły uczestnikom realia kulturowe Hiszpanii i poświęcone były następującym zagadnieniom: rejony turystyczne, historia kraju, różnice kulturowe, etykieta i zwyczaje, mieszkańcy, kuchnia regionu, religia kraju, geografia regionu. Przygotowanie pedagogiczne miało na celu kształtowanie postaw otwartości i tolerancji uczestników.
Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu podczas spotkania z uczestnikami omówiły zasady bezpieczeństwa osobistego w czasie podróży oraz pobytu za granicą. Przypomniały uczniom o zachowaniu szczególnej ostrożności w środkach komunikacji, miejscach zatłoczonych. Prelegentki omawiały również istotne kwestie związane ze zjawiskiem handlu ludźmi. Do młodzieży apelowały o zachowanie rozsądku i ograniczonego zaufania w kontakcie z nieznajomym i życzyły udanego pobytu za granicą.
Ponadto uczniowie wzięli udział w 20 godzinnych zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez Panią Annę Pilch Perlak , a także korzystali z platformy OLS EU Academy. Dzięki tej platformie uczestnicy mobilności mieli szansę sprawdzić swój poziom znajomości języka angielskiego oraz wziąć udział w kursie, który zwiększył poziom biegłości języka. Podczas wizyty w Sewilli uczniowie będą dodatkowo uczyć się języka hiszpańskiego.
Wiedza zdobyta przez młodzież pozwoli lepiej zrozumieć nowe środowisko, zachowania obywateli obcego kraju oraz pomoże szybciej zaaklimatyzować się w nowym miejscu.