Poświęcenie nowej Sali gimnastycznejW dniu 25 stycznia 2024 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu odbyło się poświęcenie nowej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego, dokonane przez księdza Mieczysława Miarkę - proboszcza Bazyliki Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.
W uroczystości wzięli udział: Dyrekcja Szkoły, nauczyciele oraz przedstawiciele uczniów.

Zdjęcia w GALERII.

Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Aldona Nowicka serdecznie witając księdza proboszcza podkreśliła, że Szkoła od początku swojego istnienia, tj. od 125 lat, pielęgnuje wartości i jest związana z chrześcijaństwem i Kościołem.
Przewodniczący Szkoły Jakub Ćwik przywitał księdza proboszcza przemówieniem, dotyczącym wartości, jakie prezentuje sport. Przytoczył m. in. wymowne pod tym względem słowa św. Pawła. „Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali” (1 Kor 9,24).
W trakcie ceremonii ksiądz proboszcz użył fragmentu wypowiedzi Jana Pawła II na temat wartości sportu, wypowiedział Modlitwę Sportowca, poświęcił krzyże, które zostaną zawieszone w gmachu i dokonał Aktu poświęcenia, aby Boże błogosławieństwo i opieka Opatrzności towarzyszyła wszystkim, którzy będą w tym miejscu doskonalić swoje umiejętności sportowe, bo w zdrowym ciele – zdrowy duch.
Inwestycja była możliwa dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych oraz planowi „Polski Ład”.
Uroczystość koordynowała Pani katechetka Małgorzata Szostak.