mianowani 1

Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu stale się rozwija pod względem edukacyjnym i odnosi wspaniałe sukcesy.
Niezmiernie miło poinformować, że w dniu 1 września 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu, nauczyciele ZS Nr 1 w Olkuszu, Panie: mgr Weronika Mstowska – nauczycielka matematyki, mgr inż. Irena Kozub – nauczycielka przedmiotów zawodowych i mgr Iwona Trepka – nauczycielka języka polskiego, uzyskały stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

mianowani 2

Starosta Olkuski Pan Bogumił Sobczyk, v-ce Starosta Powiatu Olkuskiego Pani Paulina Polak oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Pani Joanna Szatan-Kenderow, dokonali uroczystego wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Następnie miało miejsce złożenie ślubowania: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”
W celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego należało odbyć kilkuletni staż oraz uzyskać pozytywny wynik na egzaminie odbywającym się w Starostwie Powiatowym.
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia oraz z otwarciem możliwości zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego.
Najserdeczniejsze gratulacje!
Źródło:
Powiat Olkuski, Nowi nauczyciele mianowani, [online], [dostęp: 05 czerwca 2023], Dostępny w Internecie: <https://www.facebook.com/powiat.olkusz/?locale=pl_PL>;