Odział PW

Rekrutacja 15.05 - 30.05.2023 r. Próba sprawności fizycznej odbędzie się 6 czerwca 2023 r. o godzinie 1000 na stadionie MOSiR Olkusz - OSW "Czarna Góra".
Zgodę na udział w teście próby sprawnościowej należy pobrać ze strony Szkoły i zabrać uzupełnioną ze sobą na stadion.
Obowiązuje strój sportowy.

Zobacz PLAKAT.