Spotkanie z AbsolwentamiZespół Szkół Nr 1 w Olkuszu to Szkoła ze 123 – letnią tradycją, która gości swoich Absolwentów przy różnorodnych okazjach. Jedną z form podtrzymywania więzi z Absolwentami są doroczne spotkania, które odbywają się w wybraną sobotę w miesiącu maju.

Zdjęcia w GALERII.

W dniu 20 maja 2023 r. w sławetnym „Staszicu”, przy kawie i pysznym cieście, odbyło się „Spotkanie z Absolwentami po latach” z różnych roczników oraz ich Nauczycielkami. Następnie została sprawdzona obecność byłych Uczniów na podstawie dawnych dzienników lekcyjnych.
Po krótkiej prezentacji, ukazującej dzieje Szkoły, miał miejsce sprawdzian na platformie Kahoot, który „z przymrużeniem oka” weryfikował wiedzę dotyczącą historii „Staszica”.
Pani Dyrektor Aldona Nowicka oprowadziła również Absolwentów po Szkole, która przecież tak dynamicznie się rozwinęła, w tym m. in. po nowoczesnym Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz po Wirtualnej Strzelnicy – pierwszej takiej strzelnicy w Powiecie Olkuskim - programu Ministerstwa Obrony Narodowej, sfinansowanej z budżetu MON i Powiatu Olkuskiego. Goście mogli także zobaczyć realizowaną w ZS Nr 1 w Olkuszu historyczną inwestycję w „Staszicu” tj. budowę nowej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego, możliwą dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych oraz planowi „Polski Ład”.
Czas spędzony na uroczystości minął w miłej atmosferze i niepostrzeżenie. Kolejne spotkanie za rok.
Organizatorami uroczystości byli: Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Aldona Nowicka oraz, w ramach Komisji ds. Absolwentów, Panie: Anna Derwisz-Spytkowska i Agata Ostrowska, przy nieodzownej pomocy uczniów z klas: 1g, 3a, 3d, 3Ep i 4Fp.

 

Europraktyki do absolwentówPodczas spotkania odbyło się podsumowanie projektu EUROPraktyki2 - projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET).
Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów Szkoły, aby zwiększyć ich szanse na wykonywanie pracy zawodowej i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy w kraju i za granicą po ukończeniu szkoły.
Pani Dyrektor przedstawiła założenia projektu po czym uczestnicy mobilności zaprezentowali przebieg i efekty stażu.

 

W mobilności odbywającej się w Hiszpańskiej Sewilli wzięło udział 19 uczestników. Wzięli udział w licznych spotkaniach przygotowawczych pedagogiczno-kulturowych w szkole, pierwszej pomocy, spotkaniu z policją, kursach języka angielskiego i hiszpańskiego oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu.
Udział w projekcie posłużył:
-wzrostowi kompetencji językowych uczniów w obszarze słownictwa specjalistycznego (branżowego) – język angielski i hiszpański;
-podniesieniu kompetencji interpersonalnych uczniów co wpływa na ich rozwój osobisty;
-zwiększeniu motywacji uczniów do podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych – język angielski i hiszpański;
-zwiększeniu wiedzy na temat kultury i tradycji Hiszpanii oraz wykształcenie wśród uczestników tolerancji i otwartości międzykulturowej;
-zwiększeniu kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli Szkoły;
-zwiększeniu europejskiego wymiaru Szkoły.
W celu potwierdzenia nabytych umiejętności, uczestnicy szkolenia, na koniec pobytu w Hiszpanii, uzyskali:
- certyfikat ukończenia kursu języka hiszpańskiego na poziomie A1, certyfikat potwierdzający udział w projekcie osób uczących się, certyfikat ukończenia szkolenia językowo – kulturowo – pedagogicznego, dokument Europass Mobilność. Projekt realizowany był z wykorzystaniem systemu ECVET.
Uczestnicy wyjazdów wydali wspaniałe opinie o projekcie a w ankiecie złożonej w systemie Beneficiary Module wskazali 100% poziom ogólnej satysfakcji z udziału w projekcie.
Warto przytoczyć opinię organizacji pośredniczącej o uczestnikach Szkoły:
• uczestnicy zdobyli bardzo potrzebne doświadczenie zawodowe za granicą, które jest bardzo cenione, a czasami nawet specjalnie wymagane przez dzisiejszych pracodawców;
• nie mamy wątpliwości, że nasi stażyści wykorzystają swoją nową wiedzę i doświadczenie w swojej obecnej pracy w kraju ojczystym lub zwiększą swoje szanse na rynku pracy i olśnią swoich przyszłych potencjalnych pracodawców;
• ponadto, stażyści nauczyli się podstaw języka hiszpańskiego, potrafili pracować w środowisku wielokulturowym i wykazali się umiejętnością pracy indywidualnej jak i w zespole;
• zespół euroMind był bardzo zadowolony z zaangażowania stażystów w projekt i osobistego zainteresowania tym, w czym brali udział.
Spotkanie przysłużyło się do promocji udziału uczniów w projektach unijnych.
EUROPraktyki2 - projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET).