Dzień profilaktyki

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu przykłada wiele uwagi do działań profilaktycznych. W dniu 17 maja 2023 r. w Szkole odbył się Dzień Profilaktyki, w ramach których zostały przeprowadzone zajęcia: „Stawianie granic” - profilaktyka zachowań ryzykownych (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu), „Jak z tym żyć?” – profilaktyka chorób XXI wieku (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu), „ Zanim przekroczę granicę-apteczka prawna” – profilaktyka zachowań ryzykownych (Kurator Sądu Rejonowego w Olkuszu).

PLAKAT

 

 

Uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania współczesnym chorobom, zachowaniom zagrażającym zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, niezgodnym z normami społecznymi i przekraczającym prawo. Dzień Profilaktyki przygotowała Pani pedagog Bogusława Sypień oraz Pani psycholog Oksana Hryshko. Autorką plakatu przewodniego jest Izabela Skóra z klasy II c.