Srebrny Krzyż zasługi

W dniu 3 maja 2023 r. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu Pani Aldona Nowicka została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Małopolskiego Pan Łukasza Kmity.
Wręczenia nadanego pani Dyrektor miało miejsce , podczas uroczystości, która odbyła się w dniu Święta Konstytucji 3 Maja 2023 r. o godz. 12.00 na placu Jana Matejki w Krakowie .

Pani Aldona Nowicka objęła stanowisko Dyrektora ZS Nr 1 w Olkuszu w roku 2006.
Pod kierunkiem Pani Dyrektor Szkoła osiąga znaczące, ogólnopolskie sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz wyższe od średniej w Małopolsce i w Polsce wyniki Matur i egzaminów zawodowych; realizuje unijne projekty, w tym dorocznie Erasmus + (w 2023 r. uzyskanie stałej akredytacji Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna); zdobywa granty (m. in. grant Funduszu Wyszehradzkiego "Zwyczajni – Niezwyczajni”); otwiera nowe, poszukiwane na rynku pracy kierunki kształcenia; prezentuje patriotyzm gospodarczy, promuje wartości patriotyczne i wzorce osobowe (m. in. uroczystości patriotyczne o zasięgu powiatowym, opieka nad Pomnikiem Ofiar Komunizmu); włącza się w akcje charytatywne (m. in. pomoc medykom poprzez drukowanie na drukarkach 3 D przyłbic w czasie pandemii), dynamicznie się rozbudowuje (m. in. 2013 wybudowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego - przedsięwzięcia zrealizowanego przez Powiat Olkuski i współfinansowane z funduszy unijnych; 2022 r. budowa nowoczesnej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy ZS Nr 1 w Olkuszu inwestycji możliwej dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych oraz planowi „Polski Ład”); jest prężnym i nowoczesnym ośrodkiem edukacji zawodowej w powiecie olkuskim; posiada ogromne perspektywy dalszego rozwoju. Technikum Nr 1 w Olkuszu zostało uhonorowane przez portal Perspektywy Brązową Tarczą (2021 r.) i dwukrotnie Srebrną Tarczą (2020 r, 2023 r). Szkoła uczestniczy w wielu projektach unijnych.
Pani Dyrektor Aldona Nowicka bierze udział w zagranicznych wizytach studyjnych i seminariach zawodowych, jest pomysłodawcą wielu przedsięwzięć (m. in. powiatowe konferencje zawodoznawcze), została także dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2015, 2019).

   

Społeczność ZS Nr 1 składa Pani Dyrektor najserdeczniejsze gratulacje i życzy zdrowia, długich lat życia, spełnienia wszelkich pomysłów i planów.