Narodowe Święto Niepodległości

Tradycją „Staszica” są uroczyste obchody Święta Niepodległości połączone ze ślubowaniem klas I, a w tym roku także z finałem projektu „Zwyczajni-Niezwyczajni”, projektem realizowanym ze szkołą polonijną w Budapeszcie.
Dyrekcja, Organizatorzy oraz Uczniowie klas I wraz z Wychowawcami mają zaszczyt zaprosić Mieszkańców Olkusza i powiatu olkuskiego na obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz ślubowanie klas I, które odbędzie się 9 listopada o godzinie 17.00 na Kopcu Kościuszki, usypanym w roku 1917 przy udziale uczniów Szkoły Rzemieślniczej.

Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, upamiętnia odzyskanie suwerenności przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zniewolenia pod zaborami. W Naszej Szkole, nazywanej nie bez powodu Najstarszą Szkołą Techniczną Ziemi Olkuskiej, 20 listopada gościł sam wódz Legionów Polskich – Józef Piłsudski, który odegrał kluczową rolę w drodze do wolności Ojczyzny.

W programie uroczystości:
1. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy ul. Augustiańskiej
- godz.17.00.
2. Uroczysty przemarsz patriotyczny z flagami i pochodniami na Kopiec Kościuszki.
3. Złożenie kwiatów pod krzyżem przez delegację polską i węgierską.
4. Zasadzenie 20 drzew jako mini-parku pamięci „Zwyczajnych- Niezwyczajnych”.
5. Ślubowanie klas I.
6. Widowisko multimedialne – projekcja krótkiego filmu w technice 3D o tematyce niepodległościowej oraz pokaz laserów na Kopcu Kościuszki.