Książka świat wyobraźni

Klasa 4 b posiada wspaniała wyobraźnię. Uczniowie klasy 4 b - wych. mgr Wioletta Hudzińska, z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu, we wrześniu 2022, pod kierunkiem mgr Iwony Rams, w ramach realizacji przez Technikum Nr 1 w Olkuszu – ZS Nr 1 w Olkuszu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, korzystając z księgozbioru biblioteki szkolnej, wykonali projekt „Książka – mój świat wyobraźni”.
Celem projektu klasowego było kształtowanie literackiej wyobraźni uczniów.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa

Projekt miał formę makiety ukazującej wybraną budowlę. Klasa 4 b wykonała makietę zamku.
Podczas realizacji zadania uczniowie rozwinęli swoją wyobraźnię, szlifowali swoją sprawność manualną i swój talent dotyczący planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 Książka świat wyobraźni 1  Książka świat wyobraźni 2
 Książka świat wyobraźni 3  Książka świat wyobraźni 4