zakonczenie

W dniu 26 czerwca 2020 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2029/20. Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Aldona Nowicka wygłosiła okolicznościowe przemówienie podsumowujące Rok Jubileuszu 120-lecia ZS Nr 1 w Olkuszu, na którego wysłuchanie serdecznie zapraszamy na Facebooka. Natomiast na dużej sali gimnastycznej, w reżimie sanitarnym, spotkała się określona ilość osób: Dyrekcja Szkoły, uczniowie, którym wręczono nagrody oraz ich wychowawcy.

Zdjęcia w naszej GALERII.

 

 

Dyrektor ZS Nr 1 w Olkusz Pani Aldona Nowicka, serdecznie przywitała zgromadzonych.
„Serdecznie dziękuję Wam drodzy uczniowie i nauczyciele, że od razu weszliście w zdalny sposób nauki i stanęliście na wysokości zadania. Dziękuję Wam za otwartość na to, co nowe. Życzę bezpiecznych wakacji i nabrania dużo sił przez kolejnym rokiem szkolnym. W Was, młodych, jest nadzieja na przyszłość, bo Wy do niej należycie” – podkreśliła Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu.
Rok 2019/2020 był rokiem szczególnym w historii Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu.
Obchodziliśmy w nim 120-lecie Szkoły.
Najważniejsze wydarzenia minionego roku szkolnego, to m. in. :
- po raz pierwszy w Powiecie Olkuskim, zdobycie przez ZS Nr 1 w Olkuszu prestiżowej odznaki SREBRNA TARCZA, przyznawanej przez opiniotwórczy portal PERSPEKTYWY;
- 2.09. 2019 - Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w ZS Nr 1 w Olkuszu, połączona z obchodami 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej, która była ogromnym wyróżnieniem dla Szkoły i miała miejsce po raz pierwszy w Powiecie Olkuskim, uczestniczyli w niej m. in. : Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty; Bogumił Sobczyk Starosta Powiatu Olkuskiego, Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa;
- 6.09.2019 (cykliczny) udział Dyrektora ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Aldony Nowickiej w ósmej edycji Narodowego Czytania na olkuskim rynku;
- 25.09.2019 powiatowa Konferencja z zakresu doradztwa zawodowego pt. „Kształcenie zawodowe drogą kreowania swojej przyszłości";
- 2.10 2019 – wybory Samorządu Szkolnego;
- 10.10.2019 Laury Sowy (nagroda cykliczna) przyznawane przez ZS Nr 1 w Olkuszu dla wybitnych Uczniów, Nauczycieli i Pracodawców współpracujących ze Szkołą;
- 14.10.2019 uhonorowanie Dyrektora ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Aldony Nowickiej Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (to już druga Nagroda MEN dla Pani Dyrektor);
- 10.11. 2019 r. - projekt: „Pamiętając o przeszłości patrzymy w przyszłość – 120-lecie Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu, w 101 rocznicę odzyskania Niepodległości” – Dzień Otwarty, w ramach Powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości (zrealizowany przez Powiat Olkuski, Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej „Wszyscy dla wszystkich”, sponsorem firmą HARDKOP PHPU S. Piasny, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego);
- 11.11.2020 - Powiatowe obchody Święta Niepodległości Polski 2019 w Olkuszu, połączone z Jubileuszem 120-lecia ZS Nr 1w Olkuszu, w ramach projektu „Piknik Patriotyczny” (zrealizowane przez: Starostę Olkuskiego Bogumiła Sobczyka, Przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Osucha i Dyrektora ZS Nr 1 w Olkuszu Aldonę Nowicką, Partnerem wydarzenia było Województwo Małopolskie), m. in. spektakl wystawiony na olkuskim rynku „Historia w nas” zorganizowany przez Szkołę z ogromnym rozmachem, wydarzenie posiadało wymiar historyczny i jeszcze nigdy nie miało miejsca Olkuszu;
- 19.11.2019 wojewódzka Konferencja zawodoznawcza na temat „Przyszłość kształcenia zawodowego w powiecie olkuskim”, na której zapadły ważne ustalenia m. in. dot. utworzenia w ZS Nr 1 w Olkuszu klas politechnicznych;
- 4.01.2020 Jubileuszowy Bal Absolwentów ZS Nr 1 w Olkuszu (impreza cykliczna);
- 7.03.2020 Jubileuszowy „Mecz Pokoleń” (impreza cykliczna);
- 7.03.2020 Dzień Kobiet dla Absolwentek i byłych Pracownic ZS Nr 1 w Olkuszu;
- 7.03 Babski Wieczór (impreza cykliczna);
- 11.01 tradycyjna Studniówka;
- Małopolska Chmura Edukacyjna (będzie kontynuowana w przyszłym roku szkolnym);
- Euroweek (będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym);
Fundusze zewnętrzne w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim” oraz środki z budżetu Powiatu olkuskiego, pozwoliły na zakup dodatkowego wyposażenia i modernizację pracowni samochodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu (Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 1), co przyniesie wymierne korzyści w działaniach edukacji zawodowej;
- Młodzież uczestniczyła w programie Erasmus + w Hiszpanii
oraz uczęszczała na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
- W kontekście walki z koronawirusem, z inicjatywy Dyrektora ZS Nr 1 Pani Aldony Nowickiej, uczniowie „Mechanika”, w kilku transzach, produkowali na szkolnych drukarkach 3D przyłbice dla medyka (ofiarowane szpitalom, zakładom opiekuńczo leczniczym).
Uczniowie Szkoły zdobywali wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, np.:
- I miejsce w XXXIII Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddziału ,,Hardego”;
- Mistrzowie Powiatu - drużyna chłopców - Powiatowa Licealiada Badmintona;
- Złoty medal drużynowo - powiatowa Licealiada w Piłce Ręcznej Chłopców;
- Brązowy medal - ½ finału Wojewódzkiej Licealiady w piłce ręcznej chłopców;
- I miejsce – chłopcy – powiatowa Licealiada Badmintona;
- II miejsce – chłopcy – powiatowa Licealiada w tenisie stołowym;
- I i III miejsce w Ogólnopolskim Skawińskim Turnieju Wiedzy Mechatronicznej;
- Finaliści w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Podczas uroczystości uczniom zostały wręczone nagrody.
Nagrodę Starosty Olkuskiego (finansową) otrzymali: Magdalena Kozioł z kl. 1 a, Damian Berkowicz z 1 e, Kacper Gałka z 1 b, Michał Janczyk z 3 c, Jakub Gałka z 1 b, Kamil Maj z 3 e, Mateusz Chwast z 3 e.
Trzej finaliści olimpiad technicznych otrzymali indeks na studia wyższe.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostali uhonorowani: Maksymilian Rychliński z kl. 2 f oraz Adrian Grabowski z kl. 1 Fp.
Za organizację uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 odpowiedzialni byli: Pani Sylwia Molik i Pan Sławomir Haberka.
ZS Nr 1 w Olkuszu szczególnie zaprasza ośmioklasistów do obejrzenia Spaceru Wirtualnego po Szkole: #wirtualnyspacerpomechaniku
Prosimy o udostępnienia.
Z powodu pandemii Uroczyste zakończenie Obchodów 120-lecia ZS Nr 1 w Olkuszu odbędzie się 14 października 2020 r.
Serdecznie zapraszamy!