Z Kroniki budowy nowej Sali gimnastycznej cz. 7

Trwają prace na budowie historycznej inwestycji w „Staszicu” tj. budowie nowej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu. Trwają prace zbrojarskie w części nowej Sali gimnastycznej. Ponad to wykonano włączenie do kanalizacji sanitarnej od strony ul. Górniczej wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej od miejsca włączenia w kierunku budynku.

Od 21.06.2022 do 05.07.2022 r. zrealizowano następujące działania:
- zakończono wykop pod nową Salę Gimnastyczną;
- wykonano tzw. „chude” betony (tj. betony posiadające niską wytrzymałość na ściskanie) w części nowej Sali gimnastycznej;
- wykonano izolację na tzw. „chudych” betonach.
Informacji o stanie realizacji przedsięwzięcia udzielił Pan Sebastian Szymczyk - Kierownik robót firmy ZRB Paciej sp. z o.o., która jest wykonawcą inwestycji.
Inwestycja jest możliwa dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych oraz planowi „Polski Ład”.

 Z Kroniki budowy nowej Sali gimnastycznej cz. 7 1  Z Kroniki budowy nowej Sali gimnastycznej cz. 7 2