Sala gimnastyczna cz. 6

Na budowie historycznej inwestycji w „Staszicu” tj. budowy nowej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, praca „wre”.

Kilka zdjęć w naszej GALERII.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni, tj. od 07.06.2022 do 20.06.2022 r. wykonano następujące działania:
- zakończono wyburzanie fundamentów „starej” Sali gimnastycznej;
- rozpoczęto roboty ziemne i przygotowanie pod roboty betonowe.
Informacji o stanie realizacji przedsięwzięcia udzielił Pan Sebastian Szymczyk - Kierownik robót firmy ZRB Paciej sp. z o.o., która jest wykonawcą inwestycji.
Inwestycja jest możliwa dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych oraz planowi „Polski Ład”.