Dzień Dziecka i Dzień Promocji Rodzicielstwa ZastępczegoWolontariat Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu jest aktywny we wszystkich obszarach działalności wolontariackiej.
Dzień Dziecka i Dzień Promocji Rodzicielstwa Zastępczego ma m. in. uwrażliwić na los dzieci porzuconych, osamotnionych i znajdujących się, z różnych powodów, w trudnej sytuacji życiowej oraz promować rodzicielstwo zastępcze, jako szansę na dom i normalne dzieciństwo.

Kilka zdjęć w naszej GALERII.

W dniu 20.06.2022 r. wolontariusze z popularnego „Staszica”: Roksana Żaba z 1A, Agnieszka Majda z 1A, Marek Wylaź z 2 Bp, Miłosz Mosur z 2 Bp, Franciszek Baldy z 3 Fp, Julia Banasik z 3b, Maja Żuk z 3b, Ewelina Skorus z 2 Dp, pod opieką pedagoga szkolnego Pani Bogusławy Sypień, uczestniczyli, tym razem w charakterze ekipy technicznej, w Dniu Dziecka i Dniu Promocji Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowanym w dworku w Krzykawce, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Bolesławiu.
Podczas imprezy, nasi wolontariusze z potrzeby serca, uczestniczyli we wszystkich działaniach, jak m. in. zabawa z dziećmi, roznoszenie jedzenia, sprzątanie.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu Pani Anna Curyło-Rzepka publicznie podziękowała wolontariuszom ze „Staszica” i wręczyła im drobne upominki.
Wolontariat ZS Nr 1 w Olkuszu na pewno będzie współpracował w następnych latach z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w różnych formach działań.
Włączenie się wolontariuszy ze „Staszica” w obchody Dnia Dziecka i Dnia Promocji Rodzicielstwa Zastępczego świadczy o wrażliwości młodzieży Szkoły na potrzeby innych.