Z Kroniki budowy nowej Sali gimnastycznej

Kontynuowane są prace dotyczące realizacji historycznej inwestycji w „Staszicu” tj. budowy nowej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu.

Kilka zdjęć w naszej GALERII.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni, tj. od 24.05.2022 do 06.06.2022 r. wykonano następujące działania:
- została całkowicie zakończona rozbiórka części nadziemnych „starej” sali gimnastycznej;
- zdemontowano ok. 50% części podziemnych fundamentów: ław fundamentowych (najniższych części fundamentu, na których był posadowiony budynek) i ścian fundamentowych;
- wywieziono gruz z rozbiórki.

Jest planowane:
- zakończenie rozbiórek;
- rozpoczęcie robót ziemnych;
- zapoczątkowanie wykonywania fundamentów pod nową Salę gimnastyczną.

Informacji o stanie realizacji przedsięwzięcia udzielił Pan Sebastian Szymczyk - Kierownik robót firmy ZRB Paciej sp. z o.o., która jest wykonawcą inwestycji.
Inwestycja jest możliwa dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych oraz planowi „Polski Ład”.