sewilla 2

Dla Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu świat „stoi otworem”. Młodzież popularnego „Staszica” „pełnymi garściami” czerpie z dobrodziejstw programów unijnych i na najwyższym poziomie reprezentuje Szkołę, region i Polskę za granicą.

Zdjęcia w GALERII:

Faro Portugalia

Rimini

Sewilla Hiszpania

 

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu uczestniczyli w unijnych projektach:
- Faro w Portugalii - „serce” regionu Algarve -25 osób - w ramach Projektu EUROPraktyki 1 realizowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w obrębie sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET) (okres umowy: 01.09.2021-30.11.2022);
- Rimini - 30 osób - w ramach projektu Nowe Horyzonty program Erasmus+ w Akcji 1 - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH) (okres umowy: 02.09.2021 – 01.03.2023);
- Sewilla - Hiszpania - 23 osoby w dniach 14.05 - 04.06.2022 r. w ramach III mobilności projektu pt. „Euromechan _hiszpańskie inspiracje w polskim technikum” realizowanego z programu POWER (okres umowy: 01.10.2020-30.09.2022).
Akredytacja Erasmus+ umożliwia do 2027 r. wyjazdy na praktyki zawodowe.