Życie w chmurach

Zawód Technik fotografii i multimediów,  funkcjonuje w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu od niedawna, bo od roku szkolnego 2021/2022, a już odnosi duże sukcesy.

PODZIĘKOWANIE

Niezwykle miło poinformować, iż uczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu – Mateusz Kordaszewski – uczeń klasy 1 A Technik fotografii i multimediów, otrzymał pisemne podziękowanie od Kierownika Produkcji filmu „Życie w Chmurach”, Pana Dariusza Klonowskiego ABH Group, przesłane w imieniu własnym oraz producenta filmu, za zaangażowanie, pomoc oraz oddaną współpracę w charakterze fotografa making-of podczas realizacji dokumentalnego filmu „Życie w Chmurach” w reż. Artura Orlińskiego i Pawła Uchymiaka – Producent Artur Orliński, ABH Group, Współpraca Produkcyjna Jacek Samojłowicz. Produkcja filmu w przesłanym piśmie wyraziła „chęć podjęcia dalszej współpracy z Władzami oraz uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu w zakresie produkcji filmowej oraz telewizyjnej”. Propozycja współpracy z produkcją filmową to duża szansa dla uczniów Szkoły na promocję ich talentów oraz ma duży wpływ na początki ich przyszłej kariery zawodowej.
Making-of są to materiały reportażowe, które ukazują proces produkcji filmu, np. przedstawiają pracę na planie filmowym, mogą także dotyczyć m. in. obróbki materiału po etapie zakończenia zdjęć. Są tzw. materiałem pobocznym - contentem czyli jedną z głównych marketingowych strategii, prezentującą pracę zespołu tworzącego film, przez co reklama filmu lepiej „zapada w pamięć” odbiorców. Making-of wzmacnia także rangę marki oraz jest cenną pamiątką dla osób uczestniczących w produkcji.
Talent, wiedza i pasja Mateusza Kordaszewskiego pozwoliły na współpracę z tak prestiżowym przedsięwzięciem, jakim jest produkcja filmowa.
Film „Życie w Chmurach” ukazuje „historię wybitnego polskiego pilota w stanie spoczynku - majora Waldemara Kwiatkowskiego. W filmie zostały przedstawiane interesujące wspomnienia z życia bohatera. Opowiada on o swoich licznych przygodach, które spotkały go podczas pracy jako pilota. Waldemar Kwiatkowski to osoba mocno zasłużona w swoich dokonaniach dla Ojczyzny, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i odznaczenia otrzymane z rąk najwyższych Władz Państwowych”.