Jak to ze Staszicem było 3

Dzisiejsi uczniowie, którzy zdecydują się na Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu, mają w czym wybierać: począwszy od kierunków z branży elektryczno-mechatronicznej, przez logistykę, geodezję, architekturę krajobrazu aż po fotografię czy grafikę komputerową. Ósmoklasisto! Jakie miałbyś możliwości, gdybyś żył 100 lat temu???
Gdybyś w 1900 roku chciał rozpocząć naukę w nowopowstałej Olkuskiej Szkole Rzemieślniczej, miałbyś do wyboru dwa kierunki: ślusarsko-kowalski lub stolarsko-modelarsko-tokarski. Tzw. „wydział mechaniczny”, a zaraz po nim „wydział obróbki skrawaniem” pojawił się około pół wieku później.

Fani motoryzacji mogliby znaleźć coś dla siebie dopiero od roku 1976, kiedy utworzono dział samochodowy o specjalności mechanik kierowca pojazdów samochodowych.
Poczynając od roku 1990, oferta zaczyna poszerzać się szybciej. W 1991 jako specjalność 5-letniego Technikum Mechanicznego pojawiła się budowa maszyn, a w ramach 4-letniego Liceum Zawodowego – mechanik napraw maszyn i urządzeń. Dla wielu uczniów, pracowników i absolwentów historyczny stał się rok 1995, kiedy w ramach Liceum Zawodowego zaczęto kształcić w zawodzie: elektromechanik urządzeń przemysłowych. Wychowawcą tej klasy został mgr Roman Nowakowski. Dwa lata później pojawiła się ciekawa specjalność w ramach Technikum Mechanicznego: aparatura kontrolno-pomiarowa. Jeden z najchętniej wybieranych dziś kierunków – mechatronika, pojawił się w ofercie szkoły w 2005 roku, najpierw jako profil Liceum, a trzy lata później jako zawód w Technikum Nr 1. Od roku szkolnego 2006/2007 przez kilka dobrych lat funkcjonował zawód technik ochrony środowiska, natomiast nieco krócej, w szkole policealnej dla dorosłych - technik górnictwa podziemnego.
Nieco inny zestaw zawodów możemy przedstawić w historii Zasadniczej Szkoły Zawodowej, której dzisiejszym odpowiednikiem jest Szkoła Branżowa I stopnia. Poczynając od lat 50-tych w ofercie był ślusarz, tokarz, blacharz, a w drugiej połowie lat 70-tych pojawił się elektromechanik (!) i mechanik pojazdów samochodowych. Do lat 80-tych uczennice zdarzały się niezwykle rzadko. Zmieniło się to wraz z utworzeniem klasy: krawiec odzieży damskiej. Zawód ten cieszył się popularnością do połowy lat 90-tych.
Na tle tej historii, dzisiejsza oferta wydaje się niezwykle zróżnicowana.