Nowa sala gimnastyczna

Historyczna inwestycja w „Staszicu” tj. budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, jest realizowana „pełną parą”.
Informacji o stanie realizacji przedsięwzięcia udzielił Pan Sebastian Szymczyk - Kierownik robót firmy ZRB Paciej sp. z o.o., która jest wykonawcą inwestycji. Inwestycja jest możliwa dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych oraz planowi „Polski Ład”.

Kilka zdjęć w naszej GALERII.

Oto prace, jakie zostały wykonane w ramach tejże inwestycji w ciągu ostatnich dwóch tygodni, tj. od 24.04 do 09.05.2022 r.:
- została wykonana tymczasowa droga dojazdowa od strony ul. Górniczej;
- zakończono wyburzanie „starych” warsztatów oraz garaży;
- wyburzono dach i ściany „starej” sali gimnastycznej;
- została wyburzona „przewiązka” łącząca „starą” salę gimnastyczną ze Szkołą;
- trwa burzenie pomieszczeń socjalnych „starej” sali gimnastycznej;
Nadal są kontynuowane prace rozbiórkowe.