Zbiórka krwi w Staszicu

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu hołduje zasadom empatii i altruizmu, uczestniczy w akcjach prozdrowotnych, czynnie propaguje idee krwiodawstwa, bo krew w wielu wypadkach jest jedynym lekiem ratującym życie.
Krwi nie można wyprodukować. Tylko drugi człowiek może ofiarować krew potrzebującemu, a w „Staszicu” jest wielu dawców krwi. Akcje krwiodawstwa odbywają się tu dwa razy w roku.
W dniu 20 kwietnia 2022 r., w sali audytoryjnej „Staszica”, zorganizowano kolejną już, 18 zbiórkę krwi, przeprowadzoną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Warto przypomnieć kilka dat dotyczących organizowania donacji w Szkole:
13.02.2013; 23.05.2013; 18.10.2013; 07.01.2014; 16.05.2014; 28.11.2014; 02.03.2015; 12.10.2015; 21.02.2016; 03.11.2016; 07.11.2017; 15.03.2018; 29.11.2018; 12.03.2019; 29.10.2019; 08.10.2020; 27.09.2021; 20.04.2022.

Krew oddało 42 dawców, w tym kilkanaście osób spoza Szkoły (również nasi absolwenci), co jest dużym sukcesem. Pobrano ponad 19 litrów krwi. Najwięcej krwiodawców było z klas: 3e, 3d i 3f.

 Zbiórka krwi w Staszicu 1  Zbiórka krwi w Staszicu 2

Warto zaznaczyć, że w ciągu 9 lat zarejestrowało się 1049 osób. Przez wszystkie lata zebrano w „Staszicu” około 345 litrów krwi.

Koordynatorkami przedsięwzięcia ze strony ZS Nr 1 były Panie: Edyta Haberka i Bogusława Sypień wraz z wolontariuszami.

Kolejna zbiórka krwi odbędzie się w I okresie nowego roku szkolnego 2022/2023 w „Staszicu”, o czym Szkoła poinformuje na swoim Fb: https://www.facebook.com/zs1olkusz