Budowa sali gimnastycznej

Wdrażany jest kolejny etap historycznej inwestycji w „Staszicu” tj. budowy nowej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu.
Generalnie ujmując, trwają prace wyburzeniowe – jeszcze ich troszkę pozostało. W przyszłym tygodniu będzie wykonywane posadowienie pod „żurawia”.
Dopiero po wyburzeniu wszystkich budynków, szczególnie „starej” Sali gimnastycznej, rozpoczną się roboty ziemne, przygotowujące pod fundamenty nowej Sali gimnastycznej, o czym skrupulatnie będziemy informować.

Na obecnym etapie robót w „starej” Sali gimnastycznej wykonano już następujące prace:
-usunięto całe wyposażenie;
-usunięto w całości posadzkę (parkiet) - podłogę sportową podniesioną na legarach;
-zdemontowano wszystkie okna i drzwi;
-zdemontowano wszystkie instalacje;
-usunięto obudowę Sali tj. boazerię i ocieplenie, które było pod nią;
-zerwane jest całe pokrycie dachu sali i części socjalnej;
-zdemontowano Krzyż 120-Lecia Szkoły, który jest obecnie pieczołowicie przechowywany i zostanie zamontowany w nowym, docelowym miejscu;
-nauczyciele kształcący w zawodzie Technik architektury krajobrazu, pomogli ekipie budowlanej przenieść całą roślinność, która była w ogrodzie znajdującym się przed salą gimnastyczną w stosowne miejsce.
Ponad to:
-wyburzono w większości garaże, został tylko jeden garaż przeznaczony na tymczasowy magazyn;
-wyburzono budynki warsztatów, które znajdowały się pomiędzy „starą” Salą gimnastyczną a garażami;
-wyburzono budynek siłowni.
Obecnie realizowane są następujące działania:
-trwają prace przy demontażu obudowy sufitu „starej” Sali gimnastycznej;
-realizowane są czynności przy demontażu płyt dachowych na „starej” Sali gimnastycznej oraz na budynkach przyległych tj. socjalnych;
-sukcesywnie wykonywane jest zagospodarowanie terenu np. droga wjazdowa do ulicy Górniczej.
Jednocześnie przenoszone są kable elektryczne i teletechniczne kolidujące z budową.
Informacji o stanie realizacji prac udzielił Pan Sebastian Szymczyk - Kierownik robót firmy ZRB Paciej sp. z o.o., która jest wykonawcą inwestycji.

 Budowa sali gimnastycznej 1  Budowa sali gimnastycznej 2

Ta ogromna, historyczna i nowatorska inwestycja jest możliwa dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych oraz planowi „Polski Ład”.