logo 120

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu tradycyjnie „błyszczy” na maturze i egzaminach zawodowych.
Egzaminy z kwalifikacji w sesji kwiecień – lipiec 2020 w popularnym „Mechaniku” znów okazały się wyższe niż w Małopolsce i w Polsce. Jest to owoc pasji zawodowej i ciężkiej pracy uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Oto wyniki poszczególnych klas:
klasa 2 a Technik architektury krajobrazu kwalifikacja RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu – 90%;
klasa 3 a Technik geodeta kwalifikacja BD.31 Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów – 100%;
klasa 3 b Technik pojazdów samochodowych Kwalifikacja MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – 95%;
klasa 3 c Technik mechanik Kwalifikacja MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających – 100%;
klasa 3 e Technik mechatronik Kwalifikacja EE.2 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych – 100%;
klasa 3 f Technik elektryk Kwalifikacja EE.5 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych – 45%;
klasa 3 BS MPS Mechanik pojazdów samochodowych Kwalifikacja MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – 55%;
klasa 3 BS S Ślusarz Kwalifikacja MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – 72%.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, Dłoni i stóp – 100%;
EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej – 100%;
MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych – 100%;
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających – 100%;
MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – 100%.
Egzamin z kwalifikacji w każdym zawodzie składał się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego.
Na uwagę zasługuje fakt, że duża ilość uczniów „Mechanika” uzyskała indywidualnie 100% zdawalności.
Warto nadmienić, że nauka zawodu ZS Nr 1 w Olkuszu jest gwarantem sukcesu zawodowego tak na egzaminach zawodowych, jak i w późniejszej pracy zawodowej.