MCHE

W tym roku szkolnym młodzież Naszej szkoły również bierze udział w Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna. W roku szkolnym 2021/22 chmura będzie realizowana w obszarach chemia oraz informatyka.
Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Małopolska Chmura Edukacyjna to współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski: Uniwersytetem Jagiellońskie, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Pedagogicznym, Państwowa Wyższą Szkoła Zawodową w Tarnowie, Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Obszary edukacyjne realizowane w naszej szkole na przestrzeni lat to : język angielski, biologia, informatyka, matematyka, chemia, przedsiębiorczość.
Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej szkoła została wyposażona w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową. Uczniowie biorą udział w zajęciach on-line realizowanych przez szkoły wyższe oraz wyjeżdżają na zajęcia weekendowe na uczelnie.
Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Małopolska Chmura Edukacyjna to współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski: Uniwersytetem Jagiellońskie, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Pedagogicznym, Państwowa Wyższą Szkoła Zawodową w Tarnowie, Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.