Konferencja miejsko gminna w MechanikuW dniu 20.08.2021 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu, odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „W drodze po lepszy zawód – drugi przystanek Sewilla” w ramach programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) w sektorze „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, zorganizowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu.

Kilka zdjęć w naszej GALERII.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów Szkoły, aby zwiększyć ich szanse na wykonywanie pracy zawodowej i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy w kraju i za granicą po ukończeniu szkoły.

W konferencji wzięli udział zaproszeni Goście: zastępca Burmistrza ds. Społecznych Pan Łukasz Rychlewski; Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkusz Pani Joanna Szatan-Kenderow; Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Pani Paulina Polak, dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli oraz zespołów szkolno-przedszkolnych.

Zgromadzonych serdecznie przywitała Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Aldona Nowicka.

Następnie Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Pani Paulina Polak podkreśliła znaczenie realizacji unijnych projektów dla naszego regionu.

Z kolei v-ce Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Edyta Dołęga podsumowała projekt „W drodze po lepszy zawód – drugi przystanek Sewilla”, którego była koordynatorką, po czym uczeń ZS Nr 1 w Olkuszu Jakub Cebo przedstawił prezentacją multimedialną poświęconą temu projektowi, w której ukazano jego przebieg i efekty.

Uczniowie popularnego „Mechanika” podczas realizacji projektu wzięli udział w 3 mobilnościach w hiszpańskiej Sewilli, licznych spotkaniach przygotowawczych w szkole, kursach języka angielskiego i hiszpańskiego online oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu. Odbyli Warsztaty – Kreatywność, praktyki w zagranicznych firmach a po zajęciach zwiedzali słoneczną Hiszpanię.

-I mobilność (25.01.2020 – 08.02.2021) – uczestniczyło 21 uczniów klasy technik mechatronik, którzy oprócz praktyk zawodowych mieli okazję zwiedzić m. in. Sevillę (stadion Real Betis Balompié), Gibraltar i Cordobę (Wielki Meczet; Alkazar Monarchów Chrześcijańskich; Wieża Calahorra; Rzymski Most).

-W dniach 15.02.2021 – 14.03.2021 realizowana była Mobilność II, w której brało udział 20 uczniów (3 technik chłodnictwa i klimatyzacji, 3 technik elektryk, 8 technik logistyk, 3 technik mechanik, 3 technik pojazdów samochodowych), którzy łączyli pracę z przyjemnościami, jak zwiedzanie Sewilli, Granady, Gibraltaru i Cordoby. Atrakcje, jakie były udziałem uczniów, to m. in.: wycieczka do Malagi (punkt widokowy, zwiedzanie miasta, plażowanie), pobyt w Sevilli (m. in. Metropol Parasol, stadion FC Sevilla, Muzeum Sztuk Pięknych utworzone w budynku XVII-wiecznego klasztoru, Plac Hiszpański, przepiękne parki), wycieczka do Kadyksu (plażowanie nad oceanem, zwiedzanie zabytków), starożytne miasto Italika z ruinami amfiteatru i mozaikami; zabytki i interesująca architektura Cordoby - najcieplejszego miasta Europy, niezapomniane wieczory z regionalną kuchnią tapas.

-W Mobilności III (24.04.2021 – 22.05.2021) uczestniczyło 20 uczniów klas trzecich Szkoły, prezentujących zawody: Technik architektury krajobrazu (1 osoba), Technik elektryk (3 osoby), Technik logistyk (7 osób), Technik mechanik (2 osoby), Technik mechatronik (6 osób), Technik pojazdów samochodowych (1 osoba). Mobilność III odbywała się w okresie pandemii, dlatego też podczas przygotowań oraz pobytu w Hiszpanii uwzględniono wszelkie zasady bezpieczeństwa. Uczniowie zwiedzili zabytki Malagi, Sevilli, Kadyksu, Italiki, Cordoby plażowali nad oceanem, degustowali przysmaki kuchni tapas.

Udział w projekcie posłużył:
-wzrostowi kompetencji językowych uczniów w obszarze słownictwa specjalistycznego (branżowego) – język angielski i hiszpański;
-podniesieniu kompetencji interpersonalnych uczniów co wpływa na ich rozwój osobisty;
-zwiększeniu motywacji uczniów do podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych – język angielski i hiszpański;
-zwiększeniu wiedzy na temat kultury i tradycji Hiszpanii oraz wykształcenie wśród uczestników tolerancji i otwartości międzykulturowej;
-zwiększeniu kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli Szkoły;
-zwiększeniu europejskiego wymiaru Szkoły.

W celu potwierdzenia nabytych umiejętności, uczestnicy szkolenia, na koniec pobytu w Hiszpanii, uzyskali:
-dokument Europass – Mobilność;
-Europejski System transferu osiągnięć w kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET);
-Potwierdzenie uczestnictwa w działaniu wystawione przez organizację przyjmującą.

Uczestnicy wyjazdów do przepięknej Hiszpanii wydali wspaniałe opinie o projekcie a w ankiecie złożonej w systemie Mobility Tool wskazali 100% poziom ogólnej satysfakcji z udziału w projekcie.

Warto przytoczyć opinię organizacji pośredniczącej o uczestnikach Szkoły we wszystkich mobilnościach:

• uczestnicy zdobyli bardzo potrzebne doświadczenie zawodowe za granicą, które jest bardzo cenione, a czasami nawet specjalnie wymagane przez dzisiejszych pracodawców;
• nie mamy wątpliwości, że nasi stażyści wykorzystają swoją nową wiedzę i doświadczenie w swojej obecnej pracy w kraju ojczystym lub zwiększą swoje szanse na rynku pracy i olśnią swoich przyszłych potencjalnych pracodawców;
• ponadto, stażyści nauczyli się podstaw języka hiszpańskiego, potrafili pracować w środowisku wielokulturowym i wykazali się umiejętnością pracy indywidualnej jak i w zespole;
• zespół euroMind był bardzo zadowolony z zaangażowania stażystów w projekt i osobistego zainteresowania tym, w czym brali udział.

Konferencja przysłużyła się do promocji udziału uczniów w projektach unijnych.