Euromechan 1

W związku z realizacją projektu „Euromechan _hiszpańskie inspiracje w polskim technikum” w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, grupa 20 uczniów wraz z opiekunami Panią Dyrektor Aldoną Nowicką i Panem wicedyrektorem Dariuszem Skałbania wyleciała 24.07.2021 r. na trzytygodniowe praktyki zawodowe do słonecznej Malagi.

Dzień wcześniej odbyło się ostatnie spotkanie z uczniami, opiekunami oraz koordynatorem. Uczniom przypomniano założenia i zasady finansowania projektu, program praktyki dla każdego zawodu. Przedstawiono organizację wyjazdu. Ponadto omówiono przebieg stażu, a także zasady bezpieczeństwa w czasie podróży, organizowanych wycieczek, czy w drodze z miejsca praktyk do miejsca zakwaterowania.

 

Przedstawiono także warunki bytowe w Maladze oraz plan wycieczek realizowanych podczas pobytu młodzieży.
Aby okres pobytu w Hiszpanii przebiegał spokojnie i bezpiecznie zaprosiliśmy do naszej szkoły policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Pani podkom. Katarzyna Matras i Pan sierż. szt. Bartosz Ziarnik przeprowadzili 23.07.2021r. pogadankę na temat: bezpieczeństwa podczas podróży oraz pobytu za granicą, przepisów prawa obowiązującego w Hiszpanii, profilaktyki antyterrorystycznej. Uwrażliwiali jak istotne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu na plaży. Przestrzegali przed niewłaściwym korzystaniem z Internetu. Rozmawiali również jak zachowywać się w podróży, jak postępować gdy się ktoś zgubi.
Również tego dnia Pan Mariusz Grewenda przeprowadził warsztaty z zakresu pierwszej pomocy.
Projekt w którym uczestniczą uczniowie ZS Nr 1 w Olkuszu jest realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), zawartym w projekcie „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

 

Euromechan 3   Euromechan 2