zakończenie roku 2021

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, w reżimie sanitarnym, według stosownego harmonogramu, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. V-ce Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Pani mgr Aneta Gut oraz v-ce Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Pani mgr Edyta Dołęga, w swoich wystąpieniach złożyły absolwentom najserdeczniejsze gratulacje z okazji ukończenia z sukcesem ważnego etapu w życiu, jakim jest zakończenie cyklu kształcenia w popularnym „Mechaniku”, życzyły wszelkiej pomyślności w realizacji czekających wyzwań oraz podkreśliły, iż czas spędzony w Szkole z pewnością zaprocentuje w kolejnych etapach życia, w dalszym kształceniu oraz w przyszłej pracy zawodowej.
Kilka zdjęć w naszej GALERII.

Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy za wzorowe zachowanie, pracę na rzecz Szkoły i bardzo dobre wyniki w nauce.
Przypomnijmy niektóre osiągnięcia tegorocznych absolwentów, zdobyte na przestrzeni czterech lat.
Rok szkolny 2017-2018 - ówczesne klasy pierwsze:
II Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża -
I miejsce dla drużyny ZS Nr 1 w Olkuszu - Jakub Kulig 1e, Adam Marszalik 1e, Konrad Podsiadło 1b, Patryk Guzek 1b;
Ogólnopolski konkurs fizyczne EUREKA - dyplom uznania - Mateusz Chwast 1e, wyróżnienie - Jakub Kulig 1e, Adam Marszalik – 1e;
IX Rajd Szlakami 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej - 1 miejsce - Jakub Kulig 1e;
Rok szkolny 2018-2019 – ówczesne klasy drugie:
Mateusz Chwast 2e zakwalifikował się do etapu okręgowego XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej;
III Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna - Daniel Siwek kl 2d zakwalifikował się do finału;
X Rajd Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK - III miejsce - Jakub Kulig z 2e, Paweł Tomalczyk z 2e;
Rok szkolny 2019-2020 – ówczesne klasy trzecie:
Trójstopniowa, ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Technicznej - Mateusz Chwast z 3e zakwalifikował się do szczebla wojewódzkiego;
Ogólnopolski Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej - III miejsce – Mateusz Chwast z 3e;
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - finalista - Mateusz Chwast z 3e;
Ogólnopolski Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej - I miejsce -Kamil Maj z 3e.
Rok szkolny 2020-2021 – klasy czwarte:
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej - zakwalifikowali się do ogólnopolskiego etapu olimpiady - Kacper Piwowarski 4a, Bartosz Leśniak 4a, Angelika Pelan 4a;
V Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna -zakwalifikowali się do zawodów II stopnia: Kamila Łazińska 4d, Dominik Skoczeń 4d, Jakub Wesołowski 4d, Daniel Siwek 4d, Aleksander Gładys 3d, Dawid Pacia 3 d, Michał Myszor 4d;
70. Olimpiada Fizyczna - do II etapu zakwalifikowali się - Mateusz Chwast 4 e, Adam Marszalik 4e;
II etap 70. Olimpiady Fizycznej - Mateusz Chwast 4 e zakwalifikował się do zawodów doświadczalnych;
XI edycja ogólnopolskiego, trójetapowego konkursu „Matematyka w Technice dla Technika” -
I miejsce - Mateusz Chwast IVe;
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - Kamil Maj IVe - laureat XLIV OOWEE branża mechatroniczna (indeks na dowolny kierunek AGH w Krakowie).