olimpiada elektr

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu jest kuźnią sukcesów odnoszonych na olimpiadach i konkursach w zakresie przedmiotów zawodowych.
W dniu 26 marca 2021 r. Kamil Maj z klasy 4e pod opieką Pana mgr inż. Marka Maliny, został laureatem w branży mechatronicznej, trójstopniowej XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, organizowanej przez wydział EAIiIB Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod honorowym patronatem AGH i Ministra Edukacji i Nauki.

Celami Olimpiady są: „rozwijanie wśród uczniów szkół średnich zainteresowania wiedzą odnośną do danej grupy tematycznej; podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego; współzawodnictwo pomiędzy uczniami szkoły i na poziomie międzyszkolnym;
upowszechnienie kultury technicznej oraz nowych trendów i rozwiązań technicznych; wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami –opiekunami z różnych szkół oraz współpraca pomiędzy szkołami i ośrodkami akademickim”.
Zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący na OOWEiE obejmował rozszerzone „treści podstaw programowych dla przedmiotów zawodowych obowiązujących w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie w zawodzie technik mechatronik” (podane przez Organizatora: rozszerzenia we wskazanym zakresie oraz stosowna literatura).
Ogrom wiedzy opanowanej przez Kamila świadczy o talencie i samodyscyplinie laureata oraz o najwyższym poziomie kształcenia zawodowego w Szkole.
Pytania konkursowe w zawodach trzeciego stopnia miały „ charakter przeglądowy i sprawdzający rozległość wiedzy uczestnika oraz zdolność myślenia syntetycznego”.
Sukces Kamila wpisuje się w ciąg osiągnięć popularnego „Mechanika”, odnoszonych na olimpiadach i konkursach zawodowych.
Najserdeczniejsze gratulacje!