olimpiada elektr

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu odnosi liczne sukcesy w prestiżowych olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Jakub Łudzik z klasy 3f Technik elektronik, w dniu 26 marca 2021 r. został finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Jakub otrzymał indeks na dowolny kierunek AGH w Krakowie.

 

Natomiast w dniu 11 marca 2021 r. do zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich
awansowali:
Jakub Łudzik z klasy 3f (Technik elektronik) – w dziedzinie elektroniki, Piotr Herian z klasy 3f (Technik elektronik) – w dziedzinie elektroniki i Jakub Cebo z klasy 3f (Technik elektryk) – w dziedzinie elektrotechniki.
Uczestnicy Olimpiad musieli wykazać się wiedzą wykraczającą poza podstawę programową.
Opiekunem uczniów był mgr inż. Tomasz Górecki.
Warto dodać, że w ubiegłym roku szkolnym, finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej zostali: Mateusz Chwast z klasy 3e, Paweł Herian z klasy 4e i Mateusz Glanowski z klasy 4f.
Najserdeczniejsze gratulacje!