Podziękowanie MFiPS

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu bierze udział w projektach i konkursach, których celem jest poznawanie krajów Europy i świata oraz roli Polaków w rozwoju tychże państw.
W 2021 r. sześcioosobowa drużyna z „Mechanika”: Jakub Cebo 3f, Jakub Piekarz 3f, Sebastian Kulawik 2e, Paweł Chwast 2e, Mateusz Miszczyński 2e, Jakub Czerniak 2e,
pod opieką Pani mgr Magdaleny Kosno, otrzymali podziękowanie „za piękną postawę, zaangażowanie i udział [w ogólnopolskim, edukacyjnym] konkursie zesPOLeni", organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zobacz PODZIĘKOWANIE.

Konkurs był skierowany do uczniów II i III klas polskich szkół ponadpodstawowych położonych w miastach średnich, finansowany ze środków Funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
Celem Konkursu było „zaangażowanie młodzieży do poszukiwania obszarów i wątków, które świadczą o pozytywnym wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.
Zadaniem uczniów było „ przedstawienie wybranego obszaru lub wątku pozytywnego wpływu Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, w formie materiału wideo/filmu w języku angielskim z polskimi napisami”.