chwast

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu może poszczycić się w bieżącym roku kalendarzowym wieloma sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Ostatnio dotarła do nas radosna wiadomość, że Mateusz Chwast - uczeń klasy IVe TM, został laureatem I miejsca XI edycji ogólnopolskiego, trójetapowego konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”. Mateusz otrzymał główną nagrodę - INDEKS na Politechnikę Lubelską. Celem konkursu jest „popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych”.
Uroczyste zakończenie XI edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika” miało miejsce na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, w dniu 17 marca 2021 r.
Mateusz był przygotowywany do Konkursu przez Panie: mgr Jadwigę Karcz i v-ce Dyrektora ZS Nr 1 w Olkuszu mgr Edytę Dołęgę.

 

Droga do zwycięstwa w Konkursie była trudna i wymagająca. Konkurencja była ogromna.
Etap szkolny XI edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika” odbył się w 73 szkołach technicznych Polski, w dniu 22 października 2020 r. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło około 500 uczniów.
Szkolne Komisje Konkursowe, pod przewodnictwem nauczyciela danej szkoły, zakwalifikowały do drugiego etapu 57 uczestników z 26 szkół.
„Etap międzyszkolny odbył się 11 grudnia 2020 roku w szkołach macierzystych. Prace zostały przesłane na adres Zespołu Szkół Elektronicznych. Międzyszkolna Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Agnieszki Kałakuckiej, konsultanta wojewódzkiego z matematyki, zakwalifikowała 9 maturzystów z 7 szkół technicznych do kolejnego etapu”.
Wyniki Konkursu znajdują się na stronach:
Matematyka w Technice dla Technika
https://www.facebook.com/mat.w.tech/
Najserdeczniejsze gratulacje!