sam elektryczny

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu na bieżąco poszerza swoją bazę dydaktyczną. „Mechanik” zawsze wychodzi naprzeciw najnowocześniejszym trendom technologii. Ostatnio Szkoła zakupiła swój pierwszy, w pełni elektryczny samochód. Pierwsze jazdy próbne uczniowie mają już za sobą. Zakup został zrealizowany w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.”