Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

W Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu można w trakcie cyklu kształcenia zdobyć dodatkowe zawody, co znacznie powyższa konkurencyjność absolwenta Szkoły na rynku pracy.
Popularny „Mechanik” zaprasza wszystkie chętne osoby do składania dokumentów rekrutacyjnych na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2021/2022.
Ze względu na dużą liczbę chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Do 10 lutego 2021 r. należy złożyć w sekretariacie kwestionariusz i odebrać skierowanie na badania.
Zapraszamy do bezpłatnego poszerzania swoich kwalifikacji już w trakcie nauki. Formularze są dostępne u wychowawców klas.