gospodarka przestrzenna

Rusza VI edycja ogólnopolskiego, trójetapowego konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej „Zaplanuj Swoją przestrzeń”, organizowanym przez Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Celem Konkursu jest m. in. „rozpropagowanie kierunku Gospodarka Przestrzenna, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół średnich”. Laureaci konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z pominięciem procedury kwalifikacyjnej w roku akademickim 2021/2022. Gwarantowane są także atrakcyjne nagrody. Pierwszy etap - Eliminacje - odbywają się drogą internetową i trwają od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r.

Jak informuje na swojej stronie WGiKPW, „(…) Pierwszy etap Konkursu (…) Polega na zarejestrowaniu się w systemie informatycznym obsługującym Konkurs, gdzie udostępnione zostaną dla uczniów zadania w formie pytań testowych. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Po zalogowaniu się do systemu uczeń ma ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Spośród puli pytań system losowo wybiera 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 pytań z puli podstawowych, 10 z puli średniozaawansowanych i 10 z puli zaawansowanych). Platforma konkursowa zostanie uruchomiona 2 stycznia 2021 r (…).
Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się na stronie Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
https://www.konkurs.gik.pw.edu.pl/
https://www.facebook.com/ZaplanujSwojaPrzestrzen/