VI Targi PracyOrganizowanie Targów Pracy jest tradycją Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu. Są one organizowane, z przerwą spowodowaną pandemią, od 2018 r. W dniu 21 marca 2024 r. w odbyły się po raz szósty i były skierowane do wszystkich uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Zostały zorganizowane z myślą o przyszłości uczniów. Na spotkaniu była obecna Pani Paulina Polak – Wicestarosta Powiatu Olkuskiego.

Zdjęcia w GALERII.

„Niezwykle ważnym zadaniem, wśród realizacji celów i zadań dydaktycznych szkoły zawodowej, jest współpraca z pracodawcami, pełniąca funkcję gospodarczą (obok poznawczej), którą ZS Nr 1 w Olkuszu kultywuje od 125 lat, a która będzie się nadal intensywnie rozwijać. Wsłuchujemy się we wzajemne potrzeby i nadal będziemy się spotykać. Obecnie mamy niezwykle piękną nową salę gimnastyczną. W klasie piątej technikum uczniowie mogą realizować dodatkowe umiejętności potwierdzone egzaminami zewnętrznymi, tak potrzebnymi w aktualnym rynku pracy, m. in. w zakresie grafiki komputerowej, wózków widłowych i SEP. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie owocne dla obu stron. Dziękuję Pani Elżbiecie Kani - Kierownikowi Praktycznej Nauki Zawodu w ZS Nr 1 w Olkuszu, za organizację dzisiejszego spotkania” - powiedziała Pani Aldona Nowicka – Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu, serdecznie witając wystawców oraz odwiedzających stoiska.

Następnie Pani Dyrektor Aldona Nowicka wręczając uczniom certyfikaty za udział w zagranicznych praktykach zawodowych, związanych m. in. z pogłębianiem doświadczeń zawodowych, z rozwijaniem kompetencji miękkich oraz kreujących tzw. wartość dodaną, podkreśliła, że „nasi uczniowie, w ramach projektów unijnych, pogłębiają swe umiejętności podczas wyjazdów do wielu krajów m. in. do Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, a wkrótce do Turcji i Holandii. Dzięki projektom pisanym przez naszych nauczycieli, mamy możliwość realnego rozwoju naszych uczniów. Targi uważam za otwarte”.

Erasmus to szansa zdobycia nowych umiejętności w nowych warunkach. W dniu dzisiejszym zostały przedstawione również nowe umiejętności nabyte przez uczniów w ramach Projektu EUROPraktyki 2- mobilność realizowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET). Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000053004.

Pani Paulina Polak – Wicestarosta Powiatu Olkuskiego, złożyła serdeczne podziękowania wszystkim firmom i pracodawcom uczestniczącym w Targach Pracy w ZS Nr 1 w Olkuszu oraz życzyła, aby rosły w siłę wszystkie szkoły zawodowe z terenu Powiatu Olkuskiego.

W tym roku ZS Nr 1 w Olkuszu gościł 48 wystawców, wśród nich firmy oferujące zatrudnienie w zawodach nauczanych w Szkole a także wyższe uczelnie oraz instytucje.
Młodzież miała okazję spotkać się z pracodawcami, porozmawiać, poznać warunki zatrudnienia, zadawać pytania a także złożyć przygotowane CV. Uczniowie zapoznali się także z ofertami wyższych uczelni.

Ścisła współpraca Szkoły z pracodawcami i instytucjami w wielu konkretnych płaszczyznach edukacyjnych, w których szczególne miejsce przypada cyklicznym Targom Pracy, przyczynia się do lepszego przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy i zdobywania przez nich doświadczenia zawodowego na najwyższym poziomie. Jednocześnie firmy mogą korzystać z dostępu do młodych talentów oraz wpływać na kształtowanie przyszłych pracowników zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami.

Warto zaznaczyć, że Targi Pracy są m. in. efektem intensywnego, nowatorskiego, widocznego na co dzień, współdziałania Szkoły z podmiotami prezentującymi się na stoiskach (umowy o ścisłej współpracy, sponsoring, projekty, podnoszenie kwalifikacji uczniów i inne).

Targi Pracy w formule opracowanej przez ZS Nr 1 w Olkuszu, są dobrym startem w zawodową przyszłość.