Październik 2023 w bibliotece 1

Biblioteka ZS Nr 1 w Olkuszu, pod kierunkiem pani Iwony Rams, przyczynia się do pogłębienia wiedzy na temat wzorców osobowych i wydarzeń z historii Polski oraz rocznic upamiętniających ważne wydarzenia.
W dniu 06.10.2023 r. uczniowie z klasy 4 Ap w składzie: Brajan Chwistecki, Sylwia Drożyńska, Wiktoria Jakubowska, Wiktoria Jędrzejewska, Ksawery Kępka, zaprezentowali wystawkę książek z okazji 500. ROCZNICY URODZIN ANNY JAGIELLONKI (1523-1596), króla Polski, żony Stefana Batorego.

Anna Jagiellonka była córką Zygmunta Starego i Bony Sforzy. To właśnie na Dworze Anny w Ujazdowie pod Warszawą, z okazji wesela Jana Zamoyskiego i Krystyny z Radziwiłłów, wystawiono pierwszą tragedię napisaną w języku polskim – „Odprawę posłów greckich” Jana Kochanowskiego.
Jak napisał Paweł Jasienica w swej książce „Ostatnia z rodu”, Annę cechowała „siła charakteru i wielkie zdolności”. Skandynawski dziejopis nazwą Anną Katarzyną Medycejską Wschodu Europy. Wybitny kaznodzieja Piotr Skarga wydał o Annie piękną opinię: dała „piękny koniec i zamknięcie domowi jagiellońskiemu”, „sama kapłanom warszawskim za biskupa i wizytatora stała”.
Natomiast Sylwia Drożyńska, Wiktoria Jędrzejewska, Jakub Krawczyk, Bartosz Krawiec, Kacper Krawiec z klasy 4 Ap, w dniu 09.10.2023 r. upamiętnili wystawką książek 210. ROCZNICĘ ŚMIERCI JÓZEFA PONIATOWSKIEGO (1763-1813) - polskiego księcia, generała i naczelnego wodza armii polskiej. Zwolennik Konstytucji 3 Maja. Zwyciężył w bitwie pod Zieleńcami (1792 r.) w czasie wojny polsko-rosyjskiej, za co wraz z Tadeuszem Kościuszką otrzymał order Virtuti Militari. Zdecydowany przeciwnik Targowicy i wszelkich układów z zaborcami. Uczestnik powstania kościuszkowskiego. Dowódca naczelny sił zbrojnych Księstwa Warszawskiego. Zwyciężył w wojnie austriacko-polskiej w 1809 r. Uczestnik w wyprawie Napoleona na Moskwę w 1812 r. Po upadku Napoleona niezwłocznie podjął działania w celu odtworzenia wojska polskiego. Zginął tragicznie 19 października 1813.

 Październik 2023 w bibliotece 2  Październik 2023 w bibliotece 3

Z kolei w dniu 11.10.2023 r. z okazji 45. ROCZNICY WYBORU KAROLA WOJTYŁY - ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II (1920 – 2005) NA PAPIEŻA 16 października 1978 r, uczniowie klasy 2D: Radosław Antonik, Martyna Ciepał, Michał Kaczara, Marcel Mazur, Zuzanna Piepke, Maksymilian Wójcik, zaprezentowali okolicznościową wystawkę książek. Pontyfikat Jana Pawła II Wielkiego (1978-2005) – Polaka i pierwszego Słowianina wybranego na głowę Kościoła, był wyjątkowy – po raz pierwszy papież odbywał transmitowane przez media podróże do ponad 100 krajów świata, w tym 8 do Polski. Zmienił oblicze świata i kościoła. Doprowadził m. in. do społecznych przeobrażeń w Polsce, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, był orędownikiem pokoju na świecie. Wprowadził Kościół w III tysiąclecie. Ogłosił 14 encyklik. Kanonizowany w 2014 r.
Zostały także przeprowadzone okolicznościowe pogadanki.
Źródła:
-Paweł Jasienica, Ostatnia z rodu, Czytelnik, 1988; ISBN 83-07-01956-7;
-Anna Jagiellonka, [online], [dostęp: 06 październik 2023], Dostęp w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Jagiellonka;

-Stanisław Szenic, Większy niż król ten książę, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976;
-Józef Poniatowski, [online], [dostęp: 09. Październik 2023], Dostęp w Internecie: <https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Poniatowski>;
-Jan Paweł II – dlaczego „wielki”?, [online], [dostęp: 10 październik 2023], dostęp w Internecie: <https://diecezja.pl/aktualnosci/jan-pawel-ii-dlaczego-wielki/>.